Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS PICORNELL ALSINA  / NEUS RIBAS PARPAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE17 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE19 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Continguts

1. Introducció a la gestió de la producció.

          1.1. Subsitemes d'una empresa. El sistema productiu. Evolució històrica de la gestió de la producció. Planificació de la producció. Estratègies de producció.

2. Estructura de producte i rutes de fabricació

          2.1. Tipus d'article. BOM. Centres de treball crítics i colls d'ampolla. Temps de fabricació.

          2.2. Layout de la planta: Producció en línia i orientat al procés

3. Pla mestre de producció (MPS)

          3.1. El pla mestre de producció. Planificació intuïtiva. Mètode Bowman.

4. Planificació de materials (MRP)

          4.1. Gestió d'articles amb demanda independent i dependent. Planificació de les necessitats de materials. Evolució de l'MRP I a l'MRP II i a l'ERP.

5. Programació a curt temini

          5.1. Control de planta. Programació d'operacions. Assignació dels centres de treball. Seqüenciació de les operacions. Problema del taller mecànic. Índexs d’eficiència i regles de prioritat. Regla de Johnson.

6. Gestió d'estocs

          6.1. Classificació ABC. Definició i tipus d'estocs. Punt de comanda. Lot econòmic. Ruptura. Diferir. Costos associats a la gestió d'estocs.

7. Introducció als sistemes Lean Management

          7.1. Sistemes "Push" i "Pull". Introducció als sistemes "Just in time"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 11 13 24
Lectura / comentari de textos 0 3 3
Prova d'avaluació 8 17 25
Resolució d'exercicis 2 2 4
Sessió expositiva 3 4 7
Sessió participativa 2 2 4
Sessió pràctica 4 4 8
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Casadesús Fa, Martí (2005 ). Organització de la producció : presentacions . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Casadesús Fa, Martí Castro Vila, Rodolfo de Giménez Leal, Gerusa Ferrer Real, Inés Méndez Rodríguez, Empar Martí Bronsoms, Rafel Pérez Gómez, Catalina (2005 ). Organització de la producció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 10-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/611 Catàleg
 • Miranda González, Francisco Javier (cop. 2005 ). Manual de dirección de operaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Domínguez Machuca, J.A. (1995 ). Dirección de operaciones : aspectos tácticos y operativosen la producción y los servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Heizer, Jay (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones tácticas (6ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Davis, Mark M (cop. 2001 ). Fundamentos de dirección de operaciones . Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Womack, James P (2003 ). Lean thinking : banish waste and create wealth in your corporation (Rev. and upd.). New York [etc.]: Free. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves individuals d'Avaluació Continuada PAC En les proves d'avaluació continuada s'avaluarà els coneixements assolits al llarg del semestre. Els criteris d'avaluació seran establerts a l'enunciat de cada prova. 75
Prova pràctiques informàtiques ERP L'avaluació de les pràctiques es portarà a terme mitjançant una prova a l'aula informàtica. D'aquesta prova i la participació dels estudiants durant les classes pràctiques
s'obtindrà la nota de pràctiques (NP).
25

Qualificació

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura és el d’avaluació continuada i constarà de tres proves d’avaluació continuada i una prova de pràctiques.

Les dues primeres proves d’avaluació continuada, PAC1 i PAC2, en cas de no superar-se, es podran recuperar el dia de la prova final fixat per coordinació d’estudis de l’EPS.

La tercera prova d’avaluació continuada, PAC3, és no recuperable i es realitzarà el dia de la prova final.

La prova de pràctiques serà a la darrera sessió de pràctiques, a l’aula informàtica i és no recuperable. L'assistència a les pràctiques d'aula informàtica és altament recomanable per assolir els coneixements de l'assignatura i es valorarà a la Nota de Pràctiques (NP).

La nota final de l'assignatura, NFA, es calcularà com s'indica a continuació:
NFA = 0,25 * PAC1 + 0,25 * PAC2 + 0,25 * PAC3 + 0,25 * Nota pràctiques

Per a poder calcular la NFA, la nota de les PAC recuperables (PAC1 i PAC2) ha de ser igual o superior a 4,5 punts sobre 10. No es demana nota mínima de les proves no recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a dues o més de les proves parcials d’avaluació continuada -PAC- implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura.

Observacions

Les pràctiques de l'assignatura són altament recomanables.

Assignatures recomanades

 • Organització i gestió d'empreses