Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE07 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
 • CE08 Organització i gestió d'empreses.

Continguts

1. L’empresa

2. La funció de Direcció

3. La funció Financera

4. La funció de Producció

5. La funció Comercial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 8 14
Classes participatives 32 3 35
Classes pràctiques 15 33 48
Prova d'avaluació 7 46 53
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sánchez, Roberto; González, Javier (2013). Administración de empresas. Objetivos y decisiones. McGrawHill. Catàleg
 • ACC1Ó (2010). Guia d'innovació en màrqueting i processos comercials. Barcelona: Servei de Publicacions d’ACC1Ó. Recuperat , a www.acc10.cat/publicacions
 • ACC1Ó (2012). Manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l’estratègia. Barcelona: Servei de Publicacions d’ACC1Ó. Recuperat , a www.acc10.cat/publicacions

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'informes sobre els casos plantejats L'alumne realitzarà al llarg del curs 3 activitats anomenades Informes. La seva resolució es farà en grup.
Aquesta activitat d'avaluació és NO recuperable.
15
Exercicis pràctics en aula informàtica Es proposa un cas pràctic a desenvolupar durant les sessions de pràctiques informàtiques i que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. A l'última sessió l'alumne també haurà de resoldre un exercici pràctic d'avaluació. Aquesta activitat és NO recuperable. 15
Proves d'Avaluació Continuada (PAC) en relació al temari proposat L'alumne haurà de resoldre a classe la PAC proposada pel professor en el dia indicat. Les PAC són activitats NO recuperables. 30
Examen final Examen final o prova global de l'assignatura. És imprescindible obtenir un mínim de 4 sobre 10 en aquesta prova global per poder aprovar l'assignatura. Aquesta prova global és RECUPERABLE. 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura, NFA, es forma a partir de la suma de les notes obtingudes en cada una de les proves i activitats d'avaluació realitzades i la nota de la prova global, en el cas que aquesta sigui igual o superior a 4 sobre 10. En cas contrari la NFA serà igual a la nota de la prova global.

Totes les activitats i proves proposades que no es realitzin o es presentin en els terminis establerts seran qualificades amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Per poder tenir dret a recuperar la prova global durant el període de recuperació, caldrà que l'alumne hagi obtingut en la qualificació final de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin nota de cap de les activitats d'avaluació del curs seran qualificats com a No Presentat.