Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERUSA GIMENEZ LEAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT05 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE07 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
 • CE08 Organització i gestió d'empreses.
 • CES11 Dirigir de manera integrada projectes, incloent els processos de desenvolupament i Innovació, en el camp biomèdic
 • CES12 Organitzar i dirigir empreses d'acord al marc jurídic-legal i amb capacitats de planificació estratègica

Continguts

1. L’empresa

2. La funció de Direcció

3. La funció Financera

4. La funció de Producció

5. La funció Comercial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 32 3 35
Classes pràctiques 21 41 62
Prova d'avaluació 7 46 53
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sánchez, Roberto; González, Javier (2013). Administración de empresas. Objetivos y decisiones. McGrawHill. Catàleg
 • ACC1Ó (2010). Guia d'innovació en màrqueting i processos comercials. Barcelona: Servei de Publicacions d’ACC1Ó. Recuperat , a www.acc10.cat/publicacions
 • ACC1Ó (2012). Manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l’estratègia. Barcelona: Servei de Publicacions d’ACC1Ó. Recuperat , a www.acc10.cat/publicacions

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'avaluació Es proposen activitats d'avaluació que hauran de ser lliurades en el format i data que indiqui el professor. Aquestes activitats són NO recuperables. 30
Proves d'Avaluació Continuada (PAC) L'alumne haurà de resoldre a classe la PAC proposada pel professor en el dia indicat. Les PAC són activitats NO recuperables. 30
Examen final Examen final o prova global de l'assignatura. És imprescindible obtenir un mínim de 4 sobre 10 en aquesta prova global per poder aprovar l'assignatura. Aquesta prova global és RECUPERABLE. 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura, NFA, es forma a partir de la suma de les notes obtingudes en cada una de les proves i activitats d'avaluació realitzades i la nota de la prova global, en el cas que aquesta sigui igual o superior a 4 sobre 10. En cas contrari la NFA serà igual a la nota de la prova global.

Totes les activitats i proves proposades que no es realitzin o es presentin en els terminis establerts seran qualificades amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Per poder tenir dret a recuperar la prova global durant el període de recuperació, caldrà que l'alumne tingui una NFA mínima de 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin nota de cap de les activitats d'avaluació del curs seran qualificats com a No Presentat.