Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / ALBERT AVIÑO ANDRES  / JOAN SALDAÑA MECA  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / ALBERT AVIÑO ANDRES  / ESTHER BARRABES VERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / JAIME PEDRO ROMERO RUIZ  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre. Àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Sistemes lineals i aplicacions

2. Models matricials

3. Geometria 2D i 3D.

4. Transformacions geomètriques 2D i 3D.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 22 34
Classes expositives 26 26 52
Prova d'avaluació 4 27 31
Resolució d'exercicis 13 20 33
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Farin, Gerald E (2014 ). Practical linear algebra : a geometry toolbox (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis. Catàleg
 • T.S. Blyth and E.F. Robertson (2002). Basic linear algebra (2nd ed.). London: Springer undergraduate mathematics series. Catàleg
 • Strang, Gilbert (cop. 2009 ). Introduction to linear algebra (4th ed.). Wellesley: Wellesley-Cambridge Press. Catàleg
 • Cedó i Giné, Ferran (2004 ). Geometria plana i àlgebra lineal . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg
 • Merino González, Luis M (cop. 2006 ). Álgebra lineal : con métodos elementales . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Arvesú Carballo, Jorge (cop. 2005 ). Problemas resueltos de álgebra lineal . Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Perelló, Miguel Ángel (2002 ). Álgebra lineal. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-06-2014, a http://ebooks.upc.edu/product/lgebra-lineal-teora-y-prctica Catàleg
 • García Planas, María Isabel (DL 1991 ). Temes clau d'àlgebra . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Trias, J. (1999). Geometria per a la informàtica gràfica i CAD. Barcelona: UPC. Catàleg
 • Grossman, S. I. (1997). Álgebra lineal. McGraw-Hill. Catàleg
 • Larson, R.E. - Edwards, B. H. (1995). Introducción al Álgebra lineal. Limusa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques a l'aula d'informàtica. S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes científics amb l'ajut de software matemàtic. 20
Resolució d'exercicis via web. S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre una col·lecció d'exercicis personalitzats, en un període de temps fixat. 10
Prova tipus test a mig curs S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per a resoldre problemes científics (del temari fet fins al moment). 20
Prova final. S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per a resoldre problemes científics (de la totalitat del temari). 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:

1) El 50% de la NOTA FINAL correspon a l'avaluació continuada que consisteix en la realització de les pràctiques a l'aula informàtica (20%), la resolució dels exercicis via web (10%) i la prova tipus test a mig curs (20%).

2) El 50% restant de la NOTA FINAL correspon a la prova final.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts sobre 10 en la NOTA FINAL.

Aquesta assignatura no té activitats de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà un alumne amb un "No Presentat" (NP) si deixa de participar en totes les activitats (Avaluació Continuada i prova final) després de la realització de la prova tipus test.