Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AGUARELES CARRERO  / ALBERT AVIÑO ANDRES
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / ESTHER BARRABES VERA  / DAVID ROMERO SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / MARTA PELLICER SABADI  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB09 Plantejar i resoldre problemes matemàtics i físics que es plantegen en l'enginyeria
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre. Àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Continguts

1. Sistemes lineals i aplicacions

2. Models matricials

3. Geometria al pla i a l'espai

4. Transformacions geomètriques al pla i a l'espai

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 22 34
Classes expositives 26 26 52
Prova d'avaluació 4 27 31
Resolució d'exercicis 13 20 33
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Neuhauser, Claudia (cop. 2004 ). Matemáticas para ciencias (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Farin, Gerald E (2014 ). Practical linear algebra : a geometry toolbox (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis. Catàleg
 • T.S. Blyth and E.F. Robertson (2002). Basic linear algebra (2nd ed.). London: Springer undergraduate mathematics series. Catàleg
 • Strang, Gilbert (cop. 2009 ). Introduction to linear algebra (4th ed.). Wellesley: Wellesley-Cambridge Press. Catàleg
 • Cedó i Giné, Ferran (2004 ). Geometria plana i àlgebra lineal . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg
 • Merino González, Luis M (cop. 2006 ). Álgebra lineal : con métodos elementales . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Arvesú Carballo, Jorge (cop. 2005 ). Problemas resueltos de álgebra lineal . Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Perelló, Miguel Ángel (2002 ). Álgebra lineal. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-06-2014, a http://ebooks.upc.edu/product/lgebra-lineal-teora-y-prctica Catàleg
 • García Planas, María Isabel (DL 1991 ). Temes clau d'àlgebra . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Trias, J. (1999). Geometria per a la informàtica gràfica i CAD. Barcelona: UPC. Catàleg
 • Grossman, S. I. (1997). Álgebra lineal. McGraw-Hill. Catàleg
 • Larson, R.E. - Edwards, B. H. (1995). Introducción al Álgebra lineal. Limusa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes,alguns relaconats amb l'egineria, amb l'ajut de software matemàtic. És recuperable de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 20
Exercicis via web S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre una col·lecció d'exercicis personalitzats, en un període de temps fixat. És recuperable de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 10
Coontrols test S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per resoldre problemes. Són recuperables de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 30
Prova final escrita S'avaluarà l'adquisició dels coneixements teòrics i la capacitat per resoldre problemes. És recuperable de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 40

Qualificació

AVALUACIÓ

-Resolució d'exercicis via web (10%)

-Entregues de problemes a les sessions de laboratoris (20%)

-Dues proves tipus test, una a mig quadrimestre i l'altra conjuntament amb la prova final escrita (30%)

-Una prova final escrita (40%)QUALIFICACIÓ

-La nota final del curs serà la mitjana, amb els pesos corresponents, de les 4 notes anteriors.

-Per aprovar l'assignatura cal que aquesta nota mitjana sigui superior o igual a 5.

-Si aquesta nota mitjana és inferior a 5 i superior a 3, l'alumne podrà presentar-se a la PROVA DE RECUPERACIÓ. La nota d'aquesta prova substituirà a la nota final del curs.

-Les proves corresponents a la resolució d'exercicis via web, entrega d'exercicis a la classe de laboratoris i les proves tipus test són recuperables de manera conjunta dins la prova final de recuperació.

- L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automáticament un suspès per a les persones implicades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà un alumne amb un "No Presentat" (NP) si deixa de participar en totes les activitats d'avaluació després de la realització de la primera prova test