Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Criteris d'aplicació judicial de les mesures penals alternatives; la tècnica de l'entrevista (inicial i de seguiment); l'elaboració d'informes per al jutge; els recursos comunitaris per a l'execució de mesures penals alternatives i mesures de seguretat; la relació entre el penat i el supervisor en el procés de desistiment de la delinqüència
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER BLAY GIL  / CARMEN CRISTINA VASILESCU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CT4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva.
 • CT5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CT6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local.
 • CT7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CT8. Treballar en equip.
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin.
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Sessió 1: Presentació de l'assignatura. Recapitulació (marc jurídic de les MPA i la figura del Delegat d'Execució de Mesures). Organització de l'assignatura. Diari d'aprenentatge.

2. Sessió 2: Les entrevistes inicials. Diari d'aprenentatge

3. Sessió 3: Els plans individuals de compliment. Diari d'aprenentatge

4. Sessió 4: El seguiment del compliment i el vincle entre el delegat i la persona penada. Diari d'aprenentatge

5. Sessió 5: La relació entre els diversos professionals implicats en la supervisió de penats en la comunitat

6. Sessió 6: El tancament del procés de supervisió. Diari d'aprenentatge

7. Sessió 7: Autoavaluació. Recerca sobre la tasca dels Delegats d'Execució a Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 5 10
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 4 7
Cerca d'informació 2 4 6
Classes pràctiques 8 14 22
Elaboració de treballs 3 6 9
Lectura / comentari de textos 1 20 21
Total 22 53 75

Bibliografia

 • Burnett, R. ; Roberts, C. (eds.) (2004). What works in probation and youth justice. Routledge.
 • McNeill F. ; Durnescu, I.; Butter, R. (2016). Probation. 12 essential questions. Palgrave.
 • Raynor, P. Ugwudike, P. & Vanstone, M. (2013). The impact of skills in probation work: A reconviction study.. Criminology and Criminal Justice, 14(), 1-15
 • Mesures Penals Alternatives (2014). Elements de millora en la intervenció dels delegats de mesures penals alternativ. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia.
 • Gracia Martín, L. (2015). Lecciones de consecuencias jurídicas del delito (5). Tirant lo blanch.
 • Larrauri, E., Blay, E. (eds.) (2011). Penas comunitarias en Europa. Trotta.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Diari d'aprenentatge. Per cada sessió a classe i per cada activitat que realitzeu de forma autònoma o en grup, cal que feu una entrada al vostre diari d'aprenentatge de l'assignatura. El primer dia de classe se us donaran les pautes per la realització d'aquest diari. El diari d'aprenentatge ha de recollir les reflexions i valoracions sobre els diferents continguts tractats a classe i de forma autònoma i les activitats realitzades 25
L'entrevista com a eina de supervisió. Criteris de valoració i bones pràctiques Participació activa i crítica a classe, incorporació dels aprenentatges a la pràctica i avaluació de l'entrevista 20
Pla individual d'execució d'una MPA Realització d'un escrit comprensiu, sintètic i plausible que adreci adequadament les necessitats detectades i d'un escrit paral·lel de justificació de les diverses decisions que incorpora 20
Autoavaluació reflexiva. Qüestionari final a contestar el darrer dia de classe amb tots els materials que heu utilitzat i que figuren al vostre portafoli o carpeta docent. Capacitat d'integració i de valoració crítica dels diferents continguts treballats en l'assignatura i de la metodologia d'aprenentatge. Ordre, claredat, capacitat reflexiva i correcció formal. 25
Portafoli docent S'avaluarà si el portafoli o carpeta docent inclou de forma complerta i endreçada totes les evidències de l'aprenentatge. 10

Qualificació

L'aignatura està organitzada per tal que en cada sessió programada es discuteixin continguts teòrics, pràctics i es realitzi un exercici reflexiu d'autoavaluació (diari d'aprenentatge).
Cal doncs, assistir a totes les classes. No es podrà avaluar la persona que falti a més de dues sessions de l'assignatura.

Observacions

L'assignatura s'avalua mitjançant un portafoli o carpeta docent en què els estudiants recullen totes les evidències del seu procés d'aprenentatge al llarg de les 7 setmanes que dura l'optativa. El portafoli ha de tenir uns continguts mínims per poder ser avaluat (diari d'aprenentatge, entrevista, pla individual de compliment i autoavaluació). Per poder obtenir la màxima qualificació el diari ha de contenir de forma més complerta tots els documents que evidenciin el procés d'estudi i aprenentatge dels estudiants: normativa rellevant, apunts, lectures treballades. Aquesta assignatura no s'avalua mitjançant examens, sinó exercicis a fer a classe o de forma autònoma i que es recullen al portafoli o carpeta docent.
Es recomana l'assistència a classe i la participació activa en les sessions.
Es recomana fer puntualment totes les tasques assignades per un bon aprofitament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Penologia