Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La criminologia de la delinqüència de coll blanc. Anàlisi de la Responsabilitat Social Empresarial ( RSE ). Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya com a nivell internacional. Una visió comparativa de prevenció de frau i corrupció en els sectors públic i privat : definició, mesurament i prevenció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
STEVEN KEMP
Idioma de les classes:

Competències

 • CT1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CT7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CT8. Treballar en equip.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho.
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)
 • CE25. Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció en l'àmbit comunitari.

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  1. Ponderación de las actividades:
  - 5 actividades de evaluación continua 50% (10% cada actividad).
  - Trabajo en grupo 40%.
  - Exposición de los trabajos realizados 10%.

  2. Condiciones para la evaluación
  a) Todo el alumnado tiene derecho a ser evaluado.
  b) El estudiante que no ha participado en una actividad sujeta a evaluación la nota correspondiente a la actividad será 0.
  c) Para aprobar la asignatura es imprescindible:
  - Asistir a un 70% de las actividades.
  - Obtener una nota media de un 5.

  Recuperaciones:
  De acuerdo con la normativa de evaluación de la UDG, el profesor debe establecer las actividades que se pueden recuperar y los procedimientos para realizar dicha evaluación.
  Recuperables son:
  - Trabajo en grupo.

  Las pruebas de recuperación se realizarán en las fechas establecidas por la Facultad.

  NOTA MUY IMPORTANTE: En caso de plagio parcial o total en alguna de las actividades de evaluación el alumno suspenderá asignatura con un 0 (SUSPENDIDO) y se abrirá un expediente d

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Se pondrá la nota de NO PRESENTADO cuándo:
  - No entrega el trabajo en grupo y la exposición.