Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Principals teories feministes; aportacions epistemològiques i metodològiques del feminisme a la criminologia; les dones delinqüents: teories criminològiques i dades empíriques; les dones penades: realitats i intervencions específiques; les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó; les dones com a víctimes dels delictes: especial atenció a la violència de gènere; la dona en l'imaginari jurídic; la seguretat de les dones des d'una perspectiva feminista.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER BLAY GIL  / MARIA NIDIA CAMACHO CASADO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin

Continguts

1. Teories i perspectives feministes: les onades del feminisme

2. Les perspectives feministes a la criminologia: aportacions del feminisme lliberal.

3. Les perspectives feministes a la criminologia: feminisme marxista, radical i socialista

4. Les perspectives feministes a la criminologia: Teoria de l'acció estructurada, realisme d'esquerres, feminisme postmodern i feminisme negre o multiracial

5. El càstig a la dona en el sistema penal

6. Les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó

7. La seguretat de les dones des d'una perspectiva feminista

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 15 16
Classes expositives 16 0 16
Debat 6 6 12
Lectura / comentari de textos 4 25 29
Treball en equip 3 15 18
Total 30 61 91

Bibliografia

 • Almeda, Elisabet (2002). Correir y castigar. El ayer y el hoy de las cárceles de mujeres. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Almeda, Elisabet (2003 ). Mujeres encarceladas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Feminist criminology (2006- ). Oklahoma: Division on Woman and Crime of the American Society of Criminology. Recuperat 08-07-2011, a http://fcx.sagepub.com/ Catàleg
 • Juliano, Dolores (2004 ). Excluidas y marginales : una aproximación antropológica . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Juliano, Dolores (2011). Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino. Donostia: Gakoa. Catàleg
 • Larrauri, Elena (2007 ). Criminología crítica y violencia de género . Madrid: Trotta. Catàleg
 • López Precioso, Magdalena (2006 ). Trabajo sexual : reconocer derechos . Valencia: la Burbuja. Catàleg
 • Osborne, R. (2001). La violencia contra las mujeres. Madrid: UNED. Catàleg
 • Renzetti, Claire (2011). Feminist criminology. London: Routldge. Catàleg
 • Silvestri, Marisa (2008 ). Gender & crime . Los Angeles: SAGE. Catàleg
 • Walklate, Sandra (2004 ). Gender, crime, and criminal justice (2nd ed.). Cullompton, UK [etc.]: Willan. Catàleg
 • Wibben, Annick (2011). Feminist security studies. London: Routldge. Catàleg
 • Yagüe, Concepción (2002). Mujeres, delito y prisión, un enfoque diferente sobre la delincuencia femenina. Revista de Estudios Penitenciarios, (249), 135-169 Catàleg
 • Maqueda Abreu, María Luisa (2014). Razones y sinrazones para una criminología feminista. Dykinson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control de lectura Realització d'un control sobre les lectures del dossier facilitat a l'inici de l'assigantura. 40
Realització d'un treball Realització d'un treball sobre un dels temes de l'assignatura. 40
Exposició del treball i participació al seminari Exposar el treball realitzat i debatre al voltant del mateix amb els i les companyes 20

Qualificació

1. Ponderació de les activitats:
- Control de lectura 40%: es realitzarà un control de les lectures del dossier, facilitades el primer dia de classe, en una data que també s'anunciarà el primer dia de classe. Les lectures es discutiran a classe i es resoldran dubtes abans del control de lectures.
- Treball: 40%. El treball s'haurà de lliurar en paper i exposar oralment el darrer dia de classe de l'assignatura
- Exposició del treball i participació al seminari final: 20%

2. Condicions per a l'avaluació
a) Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
b) El treball serà tutoritzat per la professora de l'assignatura
b) L'estudiant que no participi en una activitat subjecta a avaluació, la nota corresponent a l'activitat serà 0.
c) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Treure una nota mínima de 4 al treball. En cas contrari la nota defintiva serà la del treball que no farà promig amb la resta.
- Treure una nota mínima de 4 al control de lectura (les notes inferiors a 4 s'hauran de recuperar)
- Treure una nota mitjana de 5

3. Recuperacions
D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, les professores han de fixar les activitats que es poden recuperar i els procediments per fer-ho.
Són recuperables:
- El control de lectura. La recuperació consistirà en la realització d'un altre control sobre les mateixes lectures, en la data assenyalada per a la recuperació de l'assignatura
- El treball. La recuperació consistirà en la millora del mateix treball.

No són recuperables:
- L'exposició i participació al seminari final
- Si una estudiant no ha realitzat una activitat (control de lectures o treball) en el moment en què calia fer-ho, aquesta activitat no es pot recuperar

NOTA MOLT IMPORTANT: La còpia o plagi parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS, no recuperable) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a l'estudiant que no realitzi el treball en grup.