Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Les institucions i les normes europees. L'espai de llibertat, seguretat i justícia i els àmbits de competència atribuïts a la UE. La ciutadania i la lliure circulació de persones. Els acords de Schengen i el control de les fronteres externes. La política d'immigració i de visats. Les agències europees del ELSJ. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
  • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
  • CE5. Analitzar la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments
  • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic

Continguts

1. Tema 1. Evolució de la integració europea. El Tractat de Lisboa i les competències en l'àmbit de l'espaï de LLibertat, Seguretat i Justícia (ELSJ).

2. Tema 2. El funcionament de la UE a través de les seves institucions i les característiques generals del dret europeu.

3. Tema 3: La supressió dels controls a les fronteres internes i els acords de Schengen.

4. Tema 4. El control de les fronteres externes. La política d'immigració de la UE. La lluita contra la immigració irregular i contra els crims organitzats.Les agències europees del ELSJ.

5. Tema 5. La persecución criminal en el espacio judicial europeo. Fiscalía europea y Eurojust. I. Eurojust: 1) Regulació. 2) Composició. 3) Funcions. II. La Fiscalia Europea: 1. Antecedents i actualitat. 2. Relacions amb Eurojust.

6. Tema 6. Cooperació policial en la Unió Europea. I. L’Oficina Europea de Policia (Europol): 1) Normativa reguladora, competència, organització i funcions. 2) Els equips conjunts d’investigació. II. Els acords de Schengen en matèria policial.

7. Tema 7. El lliurament de persones entre Estats membres. I. L’Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDL). II. Òrgans competents. III. Àmbit d’aplicació. Especial referència a la supressió parcial del requisit de la doble incriminació. VI. Procediment. V. Garanties per a la persona afectada. VI. Causes que autoritzen a denegar l’execució de l’OEDL.

8. Tema 8. La prova processal a l’Espai Judicial Europeu. I. L’assistencia judicial en matèria de prova a Europa. 1) Convenis celebrats en el marc del Consell d¡Europa i de la Unió Europea. 2) Normativa de la Unió Europea i legislació espanyola que la transposa. II. El mutu reconeixement de prova a la Unió Europea.

9. Tema 9. Execució de resolucions penals entre Estats membres de la Unió Europea. La Decisió Marc 2005/214/JAI del Consell, de 24 de febrer de 2005, relativa a la aplicació del principi de reconeixement mutu de sancions pecuniàries i la Llei 1/2008, de 4 de desembre, per a l’execució a la Unió Europea de resolucions que imposen sancions pecuniàries.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 2 6
Lectura / comentari de textos 8 25 33
Prova d'avaluació 10 26 36
Total 22 53 75

Bibliografia

  • CARRERA, S. y GEYER, F. (2008). El Tratado de Lisboa y un Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: exc. Revista de Derecho Comunitario Europeo, (29), 133-162 Catàleg
  • DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2008). Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y Tratado de Lisboa. Dins AEPDIRI - IUSTEL (Ed.), El Tratado de Lisboa. La salida a la crisis constitucional (, p. 417-433). IUSTEL. Catàleg
  • Alcaide Fernández, Joaquín Casado Raigón, Rafael Arcos Vargas, M. Cruz (2011 ). Curso de derecho de la Unión Europea . Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Pi Llorens, Montserrat, 1961- Zapater Duque, Esther (2010 ). Hacia una Europa de las personas en el espacio de libertad,seguridad y justicia? . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
  • Pascal Fontaine (2011). Dotze lliçons sobre Europa (Unió Europea). Luxemburg: OPOCE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i comentari de diferents textos que s'han d'haver treballat prèviament de manera individual per part de l'estudiant. El domini de la matèria i els arguments emprats. 10
Prova escrita (prova test (50%) i prova a desenvolupar (50%)) en relació als temes indicats pel professor (temes 1-4) Recuperable.
En el cas de la 1º part i de la 2ª part de l'assignatura és necessari una nota mínima 4 en la prova d'avaluació escrita de cada part per a poder fer el promig.
La nota final de l'assignatura és el promig de la primera i de la segona part del curs (sempre que s'hagi obtingut una nota mínim de 4 en les corresponents proves teòriques escrites).
40
2ª part: respondre un supòsit pràctic Recuperable 25
Respondre la prova de teoria amb els resums permesos Cal obtenir un 4 per a fer promig amb la prova pràctica 25

Qualificació

Primera part de l'assignatura: temes 1-4 ambdós inclosos.


Prova tipus test 50% (part institucional) i prova a desenvolupar per escrit 50%

Cal una nota mínima de 4 sobre 10 per poder fer mitjana amb la segona part de l'assignatura.

Segona part de l'assignatura: temes 5 a 8.

La part teòrica tindrà un valor del 60% de l'assignatura. Consistirà en una prova escrita sobre uns textos dels que l'estudiant podrà fer un breu resum escrit a mà (en el seu moment s'indicarà la seva extensió), i que podrà portar a l'examen per a respondre les preguntes que se li formulin.

La part pràctica val el 40% restant de l'assignatura i es valorarà conforme a una prova de resolució d'un cas pràctic.

- Per a que pugui fer-se el promig entre la part pràctica i la teòrica cal haver obtingut com a mínim una nota de 4 a la prova teòrica.

- L’assistència a les sessions pràctiques i la realització dels exàmens és obligatòria.

- Qui suspengui la part pràctica, podrà recuperar-la el dia de la realització de la prova teòrica.


CÒPIA O PLAGI

En cas de copia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l’assignatura es considerarà suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació.