Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA  / IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Analitzar la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducción a la política criminal

2. El Estado del Bienestar y el welfarismo penal

3. Abolicionismo

4. Realismo de izquierdas y de derechas

5. El gerencialismo

6. El giro punitivo

7. Populismo punitivo

8. Prevención comunitaria e incivismo

9. Funcionamiento y selectividad de la política criminal

10. Las imágenes del delincuente y su vínculo con la política criminal

11. El papel de la Criminología en la política criminal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 24 0 24
Anàlisi / estudi de casos 14 51 65
Elaboració de treballs 1 25 26
Prova d'avaluació 2 33 35
Total 41 109 150

Bibliografia

 • Brandariz García, José Ángel (2014). El Gobierno de la penalidad :. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Garland, David (2005 ). La Cultura del control : crimen y orden social en la sociedad contemporánea . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Díez Ripollés, José Luis (2007 ). La Política criminal en la encrucijada . Buenos Aires: B de F. Catàleg
 • Brandariz García, José Ángel (2007 ). Política criminal de la exclusión : el sistema penal en tiempos de declive del Estado social y del Estado-nación . Granada: Comares. Catàleg
 • Matthews, Roger (1992 ). Rethinking criminology : the realist debate . London [etc.]: Sage. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2013 ). The SAGE handbook of punishment and society . London: SAGE. Catàleg
 • Hulsman, Louk (1984 ). Sistema penal y seguridad ciudadana : hacia una alternativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Simon, Jonathan (2007 ). Governing through crime : how the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (cop. 2000 ). Las Cárceles de la miseria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Garland, David (1999 ). Castigo y sociedad moderna : un estudio de teoría social . Madrid: Siglo Veintiuno editores. Catàleg
 • Rivera Beiras, Iñaki (2005 ). Política criminal y sistema penal : viejas y nuevas racionalidades punitivas . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Wacquant, Loïc J. D (2009 ). Punishing the poor. Durham [NC]: Duke University Press. Recuperat 06-10-2016, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10294472 Catàleg
 • Loader, Ian (2011 ). Public criminology? . New York: Routledge/Taylor & Francis Group. Catàleg
 • Garland, David Sparks, Richard (2000 ). Criminology and social theory . New York: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen sobre el temari de l'assignatura La comprensió del temari en relació als objectius. L'habilitat per relacionar diferents conceptres en base a la literatura emprada a classe. La claredat en l'escriptura. 50
Treball individual. La capacitat per aprofundir sobre un tema. Consultar i emprar bibliografia complementària. La claredat en l'escritura, la capcitat de síntesi, de valorar aspectes positius i negatius. L'extensió aproximada haurà de ser 8-10 pàgines 20
Visionat i comentari de pel-lícules Realitzar comentaris crítics de les pel·lícules a partir de les lectures de l'assignatura 30

Qualificació

1. Ponderació de les activitats:
- Treball individual: 20%
- Examen 50%
- Dossier pel-lícules 30%

2. Condicions par a l'avaluació
a) Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
b) L'estudiant que no participi en una activitat subjecta a avaluació la nota corresponent a l'activitat serà 0.
c) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Assitir a un 70% de cadescuna de les activitats.
- Treure una nota mínima de 3 a cada prova d'evaluació. En cas contrari no es fara promig.
- Treure una nota mitjana de 5

3. Recuperacions
D'acrod amb la normativa d'avaluació de la UdG, el professor ha de fixar les activitats que es poden recuperar i els procediments per fer-ho.
Son recuperables:
- Els controls de lectures. La recuperació de les lectures es farà mitjaçant una prova similar sobre els mateixos textes.
-
Les proves de recuperació es faràn en les dates establertes per la Facultat per a aquesta finalitat.NOTA MOLT IMPORTANT: La copia parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS), sense possibilitat de recuperació i, si es cau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota de NO PRESENTAT quan:

- No es presenti a l'examen.