Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Organització i complexitat. Organització i col·lapse. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL NARVAEZ MORA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Estructura social i organització complexa.

2. Estructura social: canvi i estabilitat

3. Percepcions i decisions racionals.

4. Violencia

5. Crim organitzat

6. Noves tecnologies. Seguretat i control.

7. Noves tecnologies i Terrorisme

8. Salut Pública i racionalitat

9. Pobresa i marginalitat: esclaus del segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 0 20
Exposició dels estudiants 20 10 30
Lectura / comentari de textos 16 20 36
Prova d'avaluació 44 20 64
Total 100 50 150

Bibliografia

 • Bernard Beckett (2009). Genesis. Barcelona: Salamandra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lliurament d'un comentari crític sobre els temes de fons a la novel·la Génesis L'estudiant redactarà, en un màxim de tres pàgines, una opinió crítica sobre els temes seleccionats a classe tractats a la novel·la Génesis (Veure bibliografia) 20
Prova objectiva 20 preguntes tipus test. Prova objectiva de 20 preguntes tipus test sobre el corresponents temes del programa, de la bibliografia recomenada durant el curs. 20
Exposició oral: filmada en vídeo. Assaigs a l'aula. Durada 5 minuts. Durant els dies 10 i 24 d'abril els estudiants exposaran el resultat de l'aprenentatge fet a les classes pràctiques. Es tindrà en compte l'estructura expositiva, la claredat dels arguments i la precisió de la informació. 30
Prova objectiva 20 preguntes tipus test Prova objectiva de 20 preguntes tipus test sobre el corresponents temes del programa, de la bibliografia recomenada durant el curs. 20
Participació activa a les classes teòriques i pràctiques El 10% de la nota final s'obtè de la participació activa als debats sobre visionat de documents, el lliurament d'excercicis a les classes pràctiques i la resta de tasques a l'aula. 10

Qualificació

Al llarg del curs l'estudiant obté 5 qualificacions.

1. 20% de la nota global (o un màxim de 2 punts de la nota final) s'obté de la redacció de l'assaig crític. Extensió 3 pàgines.
2. 20% de la nota global (o un màxim de 2 punts de la nota final) s'obté de la prova objectiva test. Les respostes incorrectes penalitzen.
3. 30% de la nota global (o un màxim de 3 punts de la nota final)s'obté d'una exposició oral a classe. Estructura, claredat i precisió són els elements rellevants per la nota.
4. 20% de la nota global (o un màxim de 2 punts de la nota final) s'obté de la prova objectiva test. Les respostes incorrectes penalitzen.
5. 10% de la nota global (o un màxim d'1 punt de la nota final) s'obté de la participació activa a classe durant tot el curs.

EL PLAGI SUPOSA UNA NOTA DE "0" A LA NOTA FINAL DE CURS.

Al mes de juny els estudiants que no hagin superat alguna de les proves objectives tipus test, o que vulguin millorar la qualificació obtinguda d'alguna d'aquestes proves, podran presentar-se a fer-ne altres dues equivalents (només una o totes dues).

L'èxit dels tots els resultats depèn de l'assistència i participació a classe. Es recomana l'us de les tutories disponibles per a la preparació de les proves objectives i la exposició oral.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi fet CAP de les proves objectives tipus test, ni durant les dates de curs, ni al juny, CONSTARÀ COM A NO PRESENTAT, amb independència de que hagi participat i lliurat altres activitats i rebut qualificació per aquestes.

Observacions

AL CURS ES NECESSITA DES DEL PRIMER DIA EL LLIBRE "Génesis" LA REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA DEL QUAL ES TROBA A L'APARTAT DE BIBLIOGRAFIA.

Els materials concrets per a les proves objectives s'indicaran a l'inici de curs.