Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Obligacions formals dels empresaris i retencions. Rendiments d'activitats econòmiques a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost sobre Societats. Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos indirectes. Fiscalitat local de les empreses. Estudi de la fiscalitat empresarial a través de models i impresos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ASSUMPCIO CULLELL GUILLAMET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Obligacions tributàries formals de les empreses

2. Pagaments a compte: retencions i ingressos a compte

3. Fiscalitat directa de la renda empresarial

          3.1. Els rendiments d'activitats econòmiques a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

          3.2. Impost sobre Societats

4. Fiscalitat indirecta de les operacions empresarials

          4.1. Impost sobre el Valor Afegit

          4.2. Altres impostos indirectes

5. Fiscalitat local de les empreses

6. Estudi de la fiscalitat empresarial a través de models i impresos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 25 24 49
Resolució d'exercicis 0 26 26
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Pérez Royo, Fernando. Curso de derecho tributario : parte especial (Décima edición). . Recuperat 18-06-2018, a http://udg.xebook.es/Record/Xebook1-1364 Catàleg
 • Martín Queralt, Juan. Manual de derecho tributario : parte especial (Décimotercera edición). . Recuperat 18-06-2018, a https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/128655879/v13 Catàleg
 • Sánchez Galiana, José Antonio (2015 ). Beneficios fiscales, incentivos y deducciones en la tributación empresarial y familiar . Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Catàleg
 • Pérez Herrero, Luis María (2012 ). Fiscalidad de las PYMES : (regímenes especiales del IVA yestimación objetiva de rendimientos del IRPF) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Bellido Lage, María (2012 ). Supuestos prácticos de tributación : IRPF, IVA e ISS . Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic 1 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Exercici pràctic 2 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Assistència i participació És una activitat NO obligatòria i NO recuperable. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament individual i per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes participatives a l’aula.

Aquests exercicis consistiran en l'elaboració d'informes o treballs sobre continguts concrets de l'assignatura o en la resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final (70% en total).

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cadascun d'aquests dos exercici ha de ser igual o superior a 5.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Es valorarà l'assistència i la participació activa dels alumnes a les classes i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

L’assistència i participació és una activitat voluntària i suposa el 30% de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

Per poder aprovar l'assignatura, la suma de les notes dels dos exercicis pràctics obligatoris (35% + 35%) i de la nota d'assistència i participació voluntàries (30%) ha de ser igual o superior a 5.

En cas de no aprovar l'assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, l’alumne podrà presentar-se a un examen en la data de recuperació prevista per l'assignatura en el calendari de la facultat. L'examen constarà de tres preguntes sobre qualsevol dels continguts de l'assignatura i la nota obtinguda comptarà el 70% de la nota final. El 30% restant d'aquest nota final será la nota d'assistència i participació a classe, que és una activitat no recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació "No presentat" s'aplicarà a l'estudiant que no lliuri cap dels dos exercicis pràctics i no es presenti a l'examen de recuperació.