Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. I. La ciència i el cientisme. Què és la ciència? La ciència és sinònim de fiabilitat?

2. II. Valors científics i valors jurídics. Quina és la relació entre la ciència i el dret? El dret hauria d'adoptar el què s'ha dit per l'empresa científica?

3. III. És ciència el dret?

4. IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. Què passa quan el legislador incorpora llenguatge científic? Com usen els jutges en les seves decisions el llenguatge científic?

5. VI. Neurociències. Som totalment responsables dels nostres actes? Quina validesa tenen les actuals recerques científiques sobre el funcionament del cervell i com aquestes impacten en la concepció de la "responsabilitat", transcendental en el dret?

6. VII. Bioètica. Quines discussions jurídiques hi ha entorn de la maternitat assistida i els ventres de lloguer? Quines discussions jurídiques hi ha entorn de l'eutanàsia? Quines discussions jurídiques hi ha entorn de la venda d'òrgans?Etc.

7. VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret. Què passa amb la intel·ligència artificial, les màquines substituiran als operadors jurídics? La intel·ligència artificial a l'educació jurídica. La intel·ligència artificial en els despatxos d'advocats. La intel·ligència artificial en els jutjats,

8. IX. Prova científica en els processos judicials. Com valoren els jutges els coneixements experts, per exemple, la prova d'ADN o les perícies psicològiques, etc.?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 21 0 21
Elaboració de treballs 2 52 54
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Carmen Vázquez (2015). De la prueba científica a la prueba pericial . Marcial Pons. Catàleg
 • Susan Haack (2010). Seis signos de cientismo . Discusiones Filosóficas, (16), 13-40
 • Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll (dirs.) (2013). Neurociencia y proceso judicial . Marcial Pons . Catàleg
 • Eduardo Rivera López (2011). Problemas de vida o muerte . Marcial Pons .
 • M. Mercè Darnaculleta i Gardella; José Esteve Pardo e Indra Spiecker gen, Döhman (2015). Estrategias del derecho ante la incertidumbre y la globalización. Marcial Pons . Catàleg
 • Eleonora Lamm (2013). Gestación por sustitución. NI maternidad subrogada ni alquiler de vientres. . Barcelona : ONU, UNESCO y UB .
 • María Casado y Margarita Guillén (2014). ADN Forense: problemas éticos y jurídicos . ONU, UNESCO y UB .
 • Roberto Andorno y Vitulia Ivone (2015). Casos de bioética y derecho . Tirant Lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació activa a les classes Capacitat de reflexió i coneixement del dret 30
Presentació d'un treball individual o en parelles sobre els continguts de l'assignatura. La presentació pot ser un treball escrit o una exposició en vídeo. Originalitat, interès del cas presentat i reflexió teòric-pràctica 70

Qualificació

La nota es dividirà de la següent manera:
30% la participació a les classes
70% el treball. Data de lliurament: 26/03/2019.

MPORTANT: Qualsevol treball plagiat total o parcialment comportarà la qualificació de suspens, amb un zero, de l'assignatura.
El plagi és una greu violació de la honestedat acadèmica. S'entendrà que hi ha plagi quan s'utilitzin frases, fragments d'obres (publicades en paper o a internet), fragments de treballs o estructures de pensament que no siguin d'autoria de l'estudiant que presenta el treball, sense la corresponent cita que en reconegui l'autoria aliena. Si la reproducció és literal, a més de la cita de la font, caldrà que les frases reproduides figurin entre cometes per tal de que la utilització sigui legítima. També s'entendrà que hi ha plagi quan es reprodueixin textos amb lleugers canvis per paraules sinònimes o bé simplement traduint el text original, sense la cita de la font.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no lliurin el treball en la data requerida seran considerats com no presentats.