Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de l’origen, l’evolució i els processos de reestructuració dels Estats de Benestar, i de les seves principals tipologies.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GEMMA UBASART GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Una mirada històrica a l'Estat del benestar.

2. Les funcions econòmica i social de l'Estat.

3. El repte de les polítiques socials al segle XXI.

4. Els diversos règims de benestar a Europa.

5. El debat sobre els règims de benestar al Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 20 35
Elaboració de treballs 3 20 23
Lectura / comentari de textos 3 14 17
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Camas, Ferran i Gemma Ubasart-González (dir.) (2018). Manual sobre Estado del bienestar y políticas sociolaborales. Huygens.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques Examen 50
Elaboració i exposició treballs Treball 20
Discusió lectures Examen 30

Qualificació

Examen: 70%
Treball: 20%
Participació classe: 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi realitzat cap de les dues entregues durant el curs es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar-los).

Observacions

Al inici de curs es donarà als i les estudiants un programa detallat de l'assignatura, junt amb la literatura obligatòria i complementària.