Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Característiques jurídiques i polítiques del procés de globalització i del procés d'integració europea. Els drets fonamentals, el principi democràtic i els dispositius per limitar el poder en l'escenari europeu. Transformacions jurídiques i polítiques fruit del desenvolupament del model neoliberal; el pes de les empreses de caràcter transnacional i les dificultats de controlar-les des del punt de vista dels drets humans.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • 31. Treballar en equip.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Les transformacions del Dret i de la política en la era de la globalització neoliberal

2. La Unió europea com a organització supranacional i el debat sobre la legitimació democràtica

3. La protecció multinivell dels drets humans

4. Empreses i drets humans: vies per una exigibilitat transfronterera dels drets

5. Elements per un constitucionalisme global

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 28 28
Classes participatives 19 0 19
Lectura / comentari de textos 0 14 14
Prova d'avaluació 2 12 14
Total 21 54 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi de casos 30% 30
  Lectura de textos 30% 30
  Examen 40% 40

  Qualificació