Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE SIMON CASTELLANO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • CG8. Treballar en equip
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. El Dret i l’avenç tecnològic, i les implicacions per a la protecció dels drets de la persona. Origen i concepte de dret digital.

2. Privacitat i protecció de dades en entorns digitals. El dret a l’oblit. Els límits de la publicitat comportamental i el tracking online.

3. Drets d’autor i tutela d’actius intangibles.

4. Motors de cerca, editors i mitjans de comunicació digitals com a titulars de les llibertats informatives. La responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació.

5. Big data, open data i reutilització de la informació del sector públic.

6. El règim legal del joc online, l’e-commerce i la prestació de serveis en línia en relació amb els drets de la persona.

7. La persecució dels delictes informàtics i tecnològics. L'evolució cap al corporate compliance

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 54 75
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Pere Simón Castellano (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE. Barcelona. BOSCH.
 • Cerrillo-i-Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I. & Vilasau Solana (2011). Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. UOC HUYGENS.
 • Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A. (coords.) (2014). Internet, Derecho y Política. Una década de transformaciones.. UOC HUYGENS.
 • Julián Valero Torrijos (2013). La protección de datos personales en internet ante la innovación tecnológica . Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de text Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta comprensió dels textos i la capacitat d'analitzar-los adequadament. 50
Elaboració d'un treball Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta estructuració del treball i la capacitat d'analitzar correctament l'objecte d'aquest, així com el compliment de les normes d'elaboració del treball que es donaran a conèixer en començar la docència de l'assignatura. 50

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada, i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

-Comentaris de text: es realitzaran dos comentaris de text per escrit sobre aspectes relacionats amb el temari. Cada un d'ells valdrà el 25% de la nota.

-Elaboració d'un treball escrit sobre un tema relacionat amb el temari: 50% de la nota.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen final, que en aquest cas valdrà el cent per cent de la nota. L'examen final només haurà de ser fet pels alumnes que no hagin aprovat l'assignatura pel règim d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne no hagi fet cap de les activitats d’avaluació continuada, i a més a més no es presenti a l’examen final de recuperació.

Observacions

-Per a cada tema concret podrà aconsellar-se bibliografia específica.