Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SARA AYLLON GATNAU  / CRISTINA ADELAIDA BELLES OBRERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SARA AYLLON GATNAU  / CRISTINA ADELAIDA BELLES OBRERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE GONZALEZ PEREZ  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE IGNACIO SILVA BECERRA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CT4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CT5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • 12. Adquirir valors i principis ètics.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia.
 • 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • 18. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades.
 • 20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 22. Comprendre i conèixer la realitat econòmica, les institucions econòmiques bàsiques, així com les implicacions econòmiques de tota decisió jurídica.
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Principis Bàsics d'Economia

2. La Demanda i l'Oferta

3. Mercat i Benestar

4. L'Elasticitat

5. Producció i Costos. Les Empreses en els Mercats Competitius

6. Externalitats i Béns Públics

7. Les Dades Macroeconòmiques

8. Producció, Creixement i Desocupació

9. El Diner i els Preus a Llarg Termini

10. Les Fluctuacions Econòmiques a Curt Termini

11. Polítiques Econòmiques a Curt Termini: Política Monetària i Fiscal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 83 125
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 47 103 150

Bibliografia

 • Mankiw, N. Gregory (2009 ). Principios de economía (5a ed.). México, [etc.]: Cengage Learning. Catàleg
 • Krugman, Wells, Olney (2008). Fundamentos de Economía. Reverté. Catàleg
 • Torres López, Juan (cop. 2005 ). Economía política (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Mini-prova 1 10% de la nota. 10
Mini-prova 2 10% de la nota. 10
Mini-prova 3 10% de la nota. 10
Examen Parcial 1 35% de la nota 35
Examen Parcial 2 35% de la nota 35

Qualificació

AVALUACIÓ

L’avaluació serà continuada:
Hi haura dos exàmens parcials que suposaran cadascun un 35% de la nota final. Les pràctiques setmanals són obligatòries i suposen la base del que s'avaluarà als exàmens parcials. Es realitzaran 3 mini-proves durant les classes de pràctiques que suposaran el 30% de la nota final. Als exàmens parcials, cal treure com a mínim un 4 sobre 10 per tal que es faci la mitjana. Així, la nota final s'obtindrà de la nota de les 3 mini-proves (que valdran un 30%) i la nota dels dos parcials (que valdran un 70%).
L'examen de recuperació del juny donarà dret a recuperar un o tots dos exàmens parcials però no es podrà recuperar la part de les mini-proves.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que es presentin a menys del 60% de les proves es consideraran 'no presentats'.