Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS FERREIRA TORRES  / MACIÀ SERRA I SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%), Alemany (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN TRIAS BADRUNA
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%), Alemany (0%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD VILAREGUT SAEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%), Alemany (0%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI  / JOSEP MARIA TORRENT I SANTAMARIA
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%), Alemany (0%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • 12. Adquirir valors i principis ètics.
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia.
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 • CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • 18. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades.
 • 21. Conèixer la política des del punt de vista acadèmic.
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.

Continguts

1. Els fonaments de la política.

2. Les bases subjectives de la política: La cultura política, la socialització i els símbols.

3. Els actors polítics. Actors individuals i els col·lectius (partits, grups d'interès i moviments).

4. L'estructura política: L'aparició de l'Estat i les seves formes.

5. Tipus d'Estats: Democràcies, dictadures i sistemes híbrids.

6. La política en una “democràcia”: La Constitució, l'organització funcional i territorial del poder. Formes d'Estat.

7. Els "productes" de la política: Els béns i les polítiques públiques.

8. La globalització i el seu impacte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 28 56
Prova d'avaluació 2 50 52
Resolució d'exercicis 14 14 28
Total 44 92 136

Bibliografia

 • Vallès, Josep M & Martí i Puig, Salvador. (2015). Ciencia Política. Un manual.. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctiques Es valorarà la capacitat d'anàlisi i treball en grup 40
Realització d'un examen S'avaluarà especialment la capacitat d'argumentar per escrit i la correcció tècnica de les respostes. 60

Qualificació

L’avaluació prendrà en consideració:

1. Un examen teòric. Es realizarà a final de curs i la seva nota aportarà el 60% de la nota final. Aquest examen és de caràcter recuperable. La recuperació s'efectuarà en la data oficial establerta per la Facultat.

2. Pràctiques. Aquestes seran de diversa naturalesa. Podran ser comentaris de text i/o treballs en equip i/o dinàmiques. Les pràctiques tindran un caràcter no recuperable.

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir com a mínim un 5 (sobre 10) a l'examen teòric.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap activitat avaluada es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar l'examen).

Observacions

Per a fer un bon seguiment de l'assignatura, és aconsellable tenir un exemplar del manual.