Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (45%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. Religió i espai públic.

2. Simbologia religiosa estàtica.

3. Simbologia religiosa dinàmica.

4. Llocs de culte.

5. Mitjans de comunicació i pluralisme ideològic.

6. Altres temes d’interès per a la confessions religioses: Jornades i dies festius religiosos; Productes i alimentació halal i casher; Cementiris.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 9 12
Classes expositives 7 11 18
Classes pràctiques 11 21 32
Prova d'avaluació 2 11 13
Total 23 52 75

Bibliografia

 • AAVV (2010). DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO III: ECLESIÁSTICO. Madrid: Portal de Derecho Iustel.com. Recuperat , a http://www.iustel.com/v2/c.asp
 • Llamazares Fernández, Dionisio (2011 ). Derecho de la libertad de conciencia (4ª ed., reelaborada y puesta al día). Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas. Catàleg
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2011 ). Derecho eclesiástico del estado . Madrid: Colex. Catàleg
 • Suárez Pertierra, Gustavo (cop. 2012 ). Derecho eclesiástico del estado . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Rodríguez García, José Antonio (2011 ). Derecho eclesiástico del estado : manual de grado . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Ibán, Iván C (2016 ). Manual de derecho eclesiástico (2a ed. rev.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Contreras Mazario, José María (2015 ). Derecho y factor religioso : El espíritu de la libertad ylas libertades del espíritu. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Martín, María del Mar (2014 ). Derecho y religión : lecciones introductorias de derecho eclesiástico . Granada: Comares. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques i participatives Es valorarà la participació i les intervencions. 10
Estudi, anàlisi i presentació de casos pràctics. Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l'argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 40
Treball final Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l‘argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 50

Qualificació

La docència d’aquesta assignatura seguirà l’ordre del programa proposat, i s’estudiarà la normativa, les interpretacions doctrinals i les jurisprudencials. Es resoldran casos pràctics sobre la matèria.
Se seguirà l’avaluació continuada, que implica l’assistència obligatòria a les classes, i el lliurament de tots els treballs individuals o en grup sobre la matèria que corresponguin.
El 40% de la nota serà la mitjana de la nota del casos pràctics que s'hagin d'entregar a classe, el 10 % de la nota serà l'assistència i participació activa a classe. Finalment es farà un treball final, com a prova d'avaluació, que suposa un 50% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no arribi al 50 % de l'assistència a classe i al 50% d'entrega de totes les activitats encomanades tindrà la consideració de No Presentat.

Observacions

A les classes s'utilitzarà tant el català com el castellà. Si hi hagués alumnes Erasmus que no coneguin el català, s'utilitzarà el castellà.

En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Enllaços d'interès:

Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions. Subdirecció General de Relacions amb les Confessions. El Registre de Entitats Religioses. La Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. Normativa. Religions.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa

"Observatorio del Pluralismo Religioso en España", depenent del Ministeri de Justicia. La diversitat religiosa a Espanya; Recursos i guies per a la gestió municipal de la diversitat religiosa; Recursos i guies per a la gestió de la diversitat religosa en institucions i centes públics.

http://www.observatorioreligion.es/


Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11010