Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. DRETS HUMANS. MARC HISTÒRIC, CARACTERÍSTIQUES I INTERNACIONALITZACIÓ. La Carta Internacional dels Drets Humans: Declaració Universal dels Drets Humans, Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals i Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Altres convenis. Mecanismes de control de compliment d'obilgacions.

2. LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS. MECANISMES JURISDICCIONALS. A nivell internacional: Tribunal Internacional de Justícia i Cort Penal Internacional. A nivell regional: Europa. Consell d'Europa: El Conveni europeu per la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals. La Carta Social Europea. Tribunal Europeu de Drets Humans. Procediments de control. Unió Europea: Carta de Drets Fonamentals. Tribunal de Justicia de la UE.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 15 18
Classes participatives 21 0 21
Exposició dels estudiants 1 2 3
Prova d'avaluació 13 30 43
Total 38 47 85

Bibliografia

 • Díez de Velasco, M. (2012). Instituciones de Derecho Internacional Público (18). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicacions teòriques s'avalua a partir d'assistència, test, participació a classe, estudi de cas i presentació 0
Presentació oral de l'estudi de cas Activitat no recuperable 10
Questionari tipus test Les respostes errònies descomptaran.
La nota mínima d'aquesta activitat per poder fer mitjana amb les altres activistas ha de ser de 4 sobre 10.
50
Estudi de cas. Elaboració treball monogràfic sobre un dret fonamental o conveni Activitat no recuperable 30
Assistència presencial Assistència presencial a un mínim de 5 de les 7 sessions junt amb participació activa a l'aula 10

Qualificació

Les respostes errònies del test descompten.
L'assignatura es supera amb un 5.
D'optar per no realizar l'avaluació continuada (assistència a classe, treball, presentació i test), màxim d'un 6 final realizant l'exàmen en la data oficial de recuperació (5 preguntes a desenvolupar)

Activitat questionari test o preguntes curtes: Activitat recuperable pels alumnes que no la superin o que no s'hi presentin. En la recuperació, aquesta activitat consta de 5 preguntes breus relatives al programa de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi l'activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperación a l'activitat assenyalada com a recuperable.

Assignatures recomanades

 • Dret internacional públic I
 • Dret internacional públic II