Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
'Aparició de la Tradició Romànica. Expansió de la Tradició Romànica. La Tradició Neorromànica. El Common Law Inglés. El Sistema Jurídic d’Estats Units. La Família Jurídica Socialista. Sistemes Religiosos. El Sistema Jurídic Mixt d’Israel. El Sistema Jurídic Mixt del Japó '
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE MARIA PEREZ COLLADOS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. LA COMPARACIÓN ENTRE CULTURAS Y SISTEMAS JURÍDICOS

2. LOS SISTEMAS JURÍDICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL. LA FAMILIA ROMANO-GERMÁNICA

3. SISTEMAS JURÍDICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL: EL ÁMBITO ANGLOSAJÓN

4. SISTEMAS JURÍDICOS SOCIALISTAS

5. SISTEMAS JURÍDICOS RELIGIOSOS I. ISLÁM.

6. SISTEMAS JURÍDICOS RELIGIOSOS MIXTOS. II. JAPÓN E ISRAEL.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 22 26
Classes expositives 11 8 19
Elaboració de treballs 0 17 17
Lectura / comentari de textos 2 7 9
Total 17 54 71

Bibliografia

 • Nuria González Martín (2010). Sistemas jurídicos contemporáneos (1). México D.F.: UNAM.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
SÉPTIMA SESIÓN. EXAMEN TEÓRICO EXAMEN TEÓRICO SOBRE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS DESARROLLADOS DURANTE EL CURSO 75
ELABORACIÓN DE UN TRABAJO TEÓRICO EN GRUPO El trabajo deberá estar dedicado al análisis de un sistema jurídico o familia, y será tutorizado por el profesor. 25

Qualificació

La asistencia a clase será obligatoria. Dos ausencias sin justificación tendrán como consecuencia no superar la asignatura.
Las clases se dividirán en dos secciones: una primera parte teórica y una segunda parte práctica, dedicada a la lectura y análisis de diversos textos.
La información desarrollada en las clases teóricas se evaluará mediante un examen final escrito, que computará el 75% de la nota final.
A lo largo del curso se deberá realizar un trabajo breve sobre un sistema jurídico. El trabajo deberá realizarse en grupo y constituirá el 25% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La realización de cualquier actividad evaluable priva de la posibilidad de ser calificado como No Presentado.

Assignatures recomanades

 • Antropologia jurídica
 • Antropologia jurídica