Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Dret digital. L'assignatura vol abordar l'anàlisi del dret constitucional comparat a partir de l'estudi d'un sector concret: la relació entre drets fonamentals i noves tecnologies. Amb l'auge de les més modernes tecnologies (TIC) apareixen dubtes, problemes i reptes que han de ser abordats necessàriament des de posicions jurídiques i des d'un enfocament que necessàriament ultrapassa el d'un concret Estat o ordenament. L’assignatura, doncs, vol oferir als estudiants els coneixements bàsics sobre l’anomenat “dret digital”, amb especial atenció a les garanties constitucionals. S’examinen així drets de la persona com la intimitat, l’honor, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d’expressió i d'informació o els drets de participació, tots ells considerats i analitzats en el marc de la web 3.0, el big data i les xarxes socials. Tot, com s'ha dit, des d'un punt de vista comparat que abasti l'àmbit nacional, comunitari i internacional.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE SIMON CASTELLANO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. Dret comparat i Dret constitucional comparat: concepte i utilitat, criteris de classificació, models i tendències. Estudi de cas: la protecció a escala comparada dels drets fonamentals davant les noves tecnologies.

2. El Dret i l’avenç tecnològic, i les implicacions per a la protecció dels drets de la persona en el Dret comparat. L'àmbit internacional i supranacional i l'àmbit estatal.

3. Privacitat i protecció de dades en entorns digitals. El dret a l’oblit. Els límits de la publicitat comportamental i el tracking online.

4. Drets d’autor i tutela d’actius intangibles.

5. Motors de cerca, editors i mitjans de comunicació digitals com a titulars de les llibertats informatives. La responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació.

6. Big data, open data i reutilització de la informació del sector públic.

7. El règim legal del joc online, l’e-commerce i la prestació de serveis en línia en relació amb els drets de la persona.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 54 75
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Julian Valero Torrijos (2013). La protección de datos personales en internet ante la innovación tecnológica . Aranzadi.
 • Pere Simón Castellano (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE. Barcelona: BOSCH.
 • Cerrillo-i-Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I. & Vilasau Solana (coords.) (2011). Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. . Recuperat , a http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8341/7/IDP_7.pdf
 • Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A. (coords.) (2014). Internet, Derecho y Política. Una década de transformaciones.. . Recuperat , a http://edcp.uoc.edu/proceedings_idp2014.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de text Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta comprensió dels textos i la capacitat d'analitzar-los adequadament. 50
Elaboració d'un treball Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta estructuració del treball i la capacitat d'analitzar correctament l'objecte d'aquest, així com el compliment de les normes d'elaboració del treball que es donaran a conéixer en començar la docència de l'assignatura. 50

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada, i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

-Comentaris de text: es realitzaran dos comentaris de text per escrit sobre aspectes relacionats amb el temari. Cada un d'ells valdrà el 25% de la nota.

-Elaboració d'un treball escrit sobre un tema relacionat amb el temari: 50% de la nota.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen final, que en aquest cas valdrà el cent per cent de la nota. L'examen final només haurà de ser fet pels alumnes que no hagin aprovat l'assignatura pel règim d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne no hagi fet cap de les activitats d’avaluació continuada, i a més a més no es presenti a l’examen final de recuperació.

Observacions

1) Per a cada tema concret podrà aconsellar-se bibliografia específica.