Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Castellà (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS?

          2.1. CONCEPTES.

          2.2. ¿QUÈ ÉS DROGA?

          2.3. CLASSIFICANT LES DROGES

3. LES DROGUES COMO A PROBLEMA

          3.1. DROGUES I PROHIBICIÓ

          3.2. CRIMINALITZACIÓ DE LES DROGUES

                    3.2.1. REGULACIÓ DE LES DROGUES

          3.3. LA GUERRA VERSUS LA DROGA

          3.4. ASPECTES POLÍTICS, ECONÒMICS I SOCIALS

4. ASPECTES MÉDICS DE LES DROGUES

          4.1. DROGUES I SALUT

          4.2. 3.2. EFECTES

          4.3. PATOLOGIA DUAL

          4.4. TRACTAMENTS EN MATÈRIA DE DROGUES

5. DROGUES I REDUCCIÓ DE DANYS

          5.1. EL MODEL DE LA REDUCCIÓ DEL RISC

          5.2. REVISANT CONPECTES

6. DROGODEPENDENCIA

7. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

          7.1. DROGAS Y CRIMINALIDAD

          7.2. DROGUES I PRESONS

          7.3. DROGUES I MARGINALITAT

          7.4. LAS DROGAS COMO FACTOR DE RIESGO DE LA CRIMINALIDAD

          7.5. INTERVENCIÓN EN TEMAS DE DROGAS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 10 24
Elaboració de treballs 6 16 22
Exposició dels estudiants 2 0 2
Seminaris 7 10 17
Tutories 10 0 10
Total 39 36 75

Bibliografia

 • Nogal Tomé, Miguel del (cop. 2009 ). El Tratamiento de los problemas de drogas : una guía parael terapeuta . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Becoña Iglesias, Elisardo (DL 2001 ). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Catàleg
 • Pascual, César (2003 ). Drogas: + información - riesgos : tu guía . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Secretaria General Técnica. Catàleg
 • Robson, Philip (1999 ). Forbidden drugs (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Granados Pérez, Carlos (2007 ). Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas . Móstoles: La Ley. Catàleg
 • Megías, Eusebio Rodríguez, Elena Megías, Ignacio Navarro, José (DL 2005 ). La Percepción social de los problemas de drogas en España,2004 . Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris Seminaris. S'espera que l'alumnat presenti amb 2 folis un resum del seminari (1 foli) i la seva reflexió (1 foli). 10
Treball S'espera que l'alumnat sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic amb un mínim de 3 textos científics treballats, i una extensió màxima de 8.000 paraules, sobre algun tema relacionat amb els continguts de la matèria. 60
Exposició del treball i debat S'espera que l'alumnat sigui capaç d'expresar-se adequadament de forma oral, i la capacitat d'exposició i defensa del treball davant els seus companys. 30

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Què s'espera de l'alumnat?

Condicions per aprovar l'assignatura:
1. Que tingui una nota final de 5/10.
2. Assitir al 70% de les sessions.
3. Tenir una mínima de 3 en el treball. Les notes inferiors no faran mitjana, sent la nota definitiva aquesta nota inferior a 3.

Avaluacions:
1. Seminaris. 10%.
S'espera que l'alumnat participi activament als seminaris i elabori un resum i una reflexió critica sobre el mateix (màxim 2 folis).

2. Treball escrit en grup (màxim 3 persones). Valor 60% de la nota final.
S'espera que l'alumnat sigui capaç d'expressar-se adequadament de forma escrita i sigui capaç d'elaborar un treball amb tots els requeriments d'un treball acadèmic. S'espera que sigui capaç de comprendre textos cientifics, fer un anàlisi critic, extreure conclusions, elaborar relacion sobre la base de les lectures i les sessions i fer propostes. S'avaluen aquestes capacitats així com la de síntesis.
El treball ha de tenir un minim de 4.000 paraules i un màxim 6000 paraules i requereix per la seva elaboració, haver treballat un mínim de 5 articles científics. Igualment, ha de comptar amb totes les característiques formals i de continguts d'un treball acadèmic.

3. Exposició pública del treball. Valor 30% de la nota final.
Cada grup haurà d'elaborar un "poster" i exposar-lo a l'espai de relacions.
S'avaluen les competències relacionades amb la comunicació i defensa de la investigació. L'exposició es farà el dia 10 de gener de 2018 de 9 a 12h.

4. Assitència. Donat que és un estudi presencial, s'ha d'assitir, com a mínim, a un 70% de les sessions. EL professor podrà fer els controls que consideri adhients. Amb dues faltes registrades el professor informarà a la persona que una falta d'assistència adicional comportarà la no aprovació de l'asssignatura.

RECUPERABLES:
Son recuperables:
1. Treball

NO RECUPERABLES:

1. La participació als seminaris.
3. L'exposició i defensa del treball.

DATES D'AVALUACIÓ.
- Lliurament dels treballs 20 de desembre.
- Exposició i defensa del treball: 10 de gener de 2018 de 9 a 12h

NOTA IMPORTANT:
En cas de copia (total o parcial) o intent de copia, en una prova avaluació o en un treball l'assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que no lliure el treball.