Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SUSANA OROMI VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat

Continguts

1. La prova. Delimitació del concepte.

2. El dret a la prova com a dret fonamental. Contingut.

3. La prova com a activitat pròpia de la fase de judici oral. Excepcions: prova anticipada i prova preconstituida

4. La prova i els drets fonamentals: la prova il·lícita. Valoració de la prova il·lícita: teories i tendències.

5. Diligències d'investigació i prova.

6. Diligències d'investigació limitatives de drets fonamentals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 0 20
Prova d'avaluació 2 20 22
Treball en equip 5 20 25
Total 27 40 67

Bibliografia

 • Armenta Deu, Teresa (2011). La prueba ilícita. Marcial Pons. Catàleg
 • De la Olilva, Díez-Picazo, Vegas Torres (2015). Derecho Procesal Penal (última edició). Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip i exposició oral Es valorarà l'exposició oral i el contingut del treball. 40
Classes participatives. Es discuteixen a classe les explicacions sobre temes que els estudiants s'han preparat anteriorment Es valorarà la participació a les sessions. 10
Prova d'avaluació S'avaluarà per part del professor 50

Qualificació

La nota final s'obté de la mitja de totes les activitats d'avaluació.
No es podrà aprovar si alguna de les notes de les activitats no és igual o superior a 4. Si aplicant els percentatges la nota final és inferior a 5, no queda superada l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es pot assistir a alguna de les activitats d'avaluació, caldrà justificar-ho documentalment, per tal de poder presentar-se a una prova que la substitueixi, en la data fixada. La no presentació a una o diverses activitats d'avaluació, la no justificació de l'absència o la no presentació a la prova que substitueixi l'activitat d'avaluació, comporta un NO PRESENTAT