Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social als Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / AMADOR GARCIA ROS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. 1. L' ACTUAL PANORAMA SOCIAL EUROPEU: 1.1. La llliure circulació de treballadors. 1.2. La lliure prestació de serveis. 1.3. El desplaçament transnacional de treballadors des de la perspectiva dels últims pronunciaments judicials (Cas Laval, Viking i Rüffert) i la nova directiva de aplicació de la directiva 96/71.

2. 2. CRISIS EMPRESARIALES. 2.1. La subrogació empresarial. 2.2. L’acomiadament col·lectiu: estudi de la reforma laboral de 2012 i la seva adaptació a la Directiva comunitaria

3. 3. CONDICIONS D’ OCUPACIÓ I TREBALL: 3.1. El treball dels joves i menors. 3.2. Ordenació del temps de treball. 3.3. Seguretat i salut en el treball.

4. 4. POLÍTICA D’OCUPACIÓ EN LA UE: 4.1. La diversitat de sistemes de relacions laborals i els reptes que planteja en l' ámbit de la UE. 4.2. el debat sobre la flexiseguretat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 15 35
Exposició dels estudiants 15 25 40
Total 35 40 75

Bibliografia

 • Derecho social europeo (2007). Miguel Ángel Falguera Baró, Sebastián Moralo Gallego. Madrid : Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, D. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució per escrit d'un cas real amb aportació de normativa internacional (ja sigui de la UE, ja sigui de la Organització Internacional del Treball).El treball escrit será individual o en grup en funció del que decideixi el professor responsable conforme a la matriculació al curs. Es valorarà la originalitat i encert de respostes en el treball. Valoració: 50% 50
Exposició oral a classe del Treball escrit realitzat. Es valorarà la oralitat i claredat de l'exposició. Valoració: 50% 50

Qualificació

Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions teòriques i pràctiques, la realització d’un treball individual o en grup i l’exposició d'aquests treballs. Si el treball és individual o en grup ho decidirá el profesor responsable en funció de la matriculació a l'assignatura.

No fer aquestes activitats implica un NO PRESENTAT a l’avaluació final de l’assignatura.

2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball en grup (màxim dos persones). El professor responsable assignarà un tema o conflicte derivat de la realitat al grup per a la seva resolució per escrit i oralment a classe.

3. El treball del grup haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

4. Si un estudiant vol tenir l'oportunitat d'augmentar qualificació podrá fer un treball individual a més del treball en grup. Haurà de fer-ho abans de la publicació de les qualificacions d'avaluació continua de l'assignatura, no amb posterioritat. Per fer-ho, haurà de ser autoritzat pel professor responsable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

1. La no assistència a les sessions teòriques i pràctiques del curs.

2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

La nota de NO PRESENTAT significa que l’assignatura no es pot superar amb la realització de l’examen.

L’examen oficial només està previst per als estudiants que havent assistit, i havent presentat un treball i havent-lo exposat, obtinguin una nota de suspès.en aquestes últimes activitats.

Observacions

L’estudi de l’assignatura es realitzarà des de una perspectiva pràctica, de com afecta el marc normatiu europeu a les relacions laborals i ecònomiques del país. S’analitzarà conjuntament les més recents pronunciaments del TJ i la seva adopció pel TS.

Assignatures recomanades

 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals