Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials.

2. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder.

3. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 54 75
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Morte Gómez, Carmen (2011 ). Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos : modificaciones en el procedimiento y requisitos de admisibilidad tras la entrada en vigor del Protocolo nº 14 . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Sarmiento, Daniel (D.L. 2007 ). Las Sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos : [estudio y jurisprudencia] . Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas. Catàleg
 • Terol Becerra, Manuel José (2005 ). Las Grandes decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Gómez Colomer, Juan Luis (2003 ). El Tribunal Penal Internacional: investigación y acusación: un estudio comparado sobre la influencia de modelos y realidades en el tratamiento del principio acusatorio ... . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Dauses, Manfred A (cop.2010 ). The Protection of fundamental rights in the legal order ofthe European Union : with emphasis on the institutional protection of those rights . Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
- Exposicions orals a classe per part dels estudiants Exposició oral a classe i resum escrit. Els estudiants hauran de realitzar una ponència oral sobre algun dels temes que es proposaran a l'inici de l'assignatura. Amb anterioritat o en el mateix moment de l'exposició, els estudiants hauran de lliurar per escrit un resum de la seva exposició (aprox.5 fulls). Aquesta part comptarà un 40% de la nota final. 40
- Prova final Es durà a terme una prova final, que valdrà el 60% del total de la nota de l’assignatura i que constarà de dos parts: 1. La primera consistirà en desenvolupar una o dues preguntes sobre el tema que cada estudiant hagi triat per a realitzar la seva exposició oral (30% de l’assignatura). Les preguntes seran de caire general i no memorístic (l’aportació de dades, autors, lleis, tractats etc. és secundària). 2. A més, els estudiants hauran de respondre una altra pregunta sobre algun dels temes explicats a classe, a elecció de l’alumne (30% de l’assignatura). Per la realització d’aquesta part podran portar els materials publicats al web i les seves notes preses a classe. Les preguntes estaran dirigides a verificar que s’ha entès la matèria i s'han assimilat els aspectes conceptuals. 60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà de la següent manera:

1. Exposició oral a classe. Els estudiants hauran de realitzar una ponència oral sobre els temes que es proposaran a l'inici de l'assignatura i lliurar per escrit una versió resumida de la seva ponència (de 5 a 10 fulls d'extensió). Aquesta part comptarà un 40% de la nota final.

Depenent del nombre d'alumnes matriculats, aquestes exposicions orals i treballs es duran a terme individualment o en grup.

2. Es durà a terme una prova final. Tindrà dues parts. En la primera part, a cada estudiant se li formularàn una o dues preguntes de caràcter general en relació a la matèria que ha exposat en la seva ponència oral. En la segona part haurà de respondre una altra pregunta sobre els temes explicats a classe. Per a realitzar aquesta segona part es pot portar a l'examen tots els materials publicats al web i les notes preses a classe. La prova sencera fa el 60% de la nota final (la primer part de l'examen, el 40%, i la segona part el 20%).

3. La participació a classe es considera de vital importància per a assimilar l'assignatura i serà tinguda en compte per perfilar els resultats obtinguts en els dos criteris anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant que estigui en algun dels casos següents:

1. L'estudiant que no dugui a terme l'exposició oral o no presenti el resum d'aquesta exposició.

2. L'estudiant que no assisteixi dos dies a classe, sense acreditar suficientment una causa justificada, normalment en forma escrita.