Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARMEN CRISTINA VASILESCU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho.
 • CE22. Realitzar aportacions noves en l'àmbit criminològic (elaboració de propostes d'actuació, recerca de fonts bibliogràfiques...)

Continguts

1. Introducció

2. L'exercici de l'advocacia en la jurisdicció penal

3. El paper del Jutge en el procés penal

          3.1. El jutge en els processos penals

          3.2. Les parts en un judici

4. El paper del fiscal davant la delinqüència

5. El paper de la policia

6. L'execució de les penes

          6.1. L'execució de la pena de presó i les mesures penals alternatives (MPA)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 0 2
Lectura / comentari de textos 1 4 5
Total 3 4 7

Bibliografia

 • Cid Moliné, Josep (2002 ). Jueces penales y penas en España : (aplicación de las penas alternativas a la privación de libertad en los juzgados de lo penal) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Recasens i Brunet, Amadeu Rabot, Audrey Gandia, Conxita (DL 2004 ). Codi Europeu d'Ètica de la Policia = Código Europeo de Ética de la Policía . [Barcelona]: Escola de Policia de Catalunya :Atelier. Catàleg
 • Reiner, Robert (2000 ). The politics of the police (3rd ed). New York [N.Y.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Posner, Richard A (2011 ). Cómo deciden los jueces . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Estudio sobre las resoluciones dictadas por los jueces de vigilancia penitenciaria (1998 ). Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Catàleg
 • Jueces para la democracia (cop. 2006- ). Madrid: Jueces para la Democracia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari Crític S'avaluarà la realització d'un comentari crític en relació a les lectures facilitades, així com la capacitat d'anàlisi d'aquestes. 80
Reflexió Crítica S'avaluarà la valoració i reflexió crítica sobre una de les activitats portades a terme a classe 20

Qualificació

El primer dia de classe es presentarà la programació de l'optativa, els diferents continguts i les lectures pertinents.


*Les indicacions necessàries sobre les dates, formats d'entrega, continguts mínims, requisits i extensió, es concretaran el primer dia de classe.


CONDICIONS D'AVALUACIÓ:
- Tot l'alumnat té dret a ser avaluat
- Els estudiants que no participin en les proves d'avaluació tindran de nota d'activitat un 0.
- Per aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota mínima de 5 a totes les activitats avaluables.

RECUPERABLE: Només és recuperable el comentari de les lectures.______________________________________________________________________
IMPORTANT: En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dóna lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no lliuri el treball escrit tindrà la nota de NO PRESENTAT.