Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DIEGO MAURICIO DEI VECCHI  / JORDI FERRER BELTRAN
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CT1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho.

Continguts

1. Qué es argumentar? Les nocions d'argument: premises i conclusió Veritat i validesa El llenguatge en acció Les definicions

2. La lògica com a model de l'argumentació correcta Llenguatges artificials i sistemes formals La lògica elemental Normes i lògica

3. Fal·làcies i argumentació Les fal·làcies formals Les fal·làcies no formals Remeis contre les fal·làcies no formals

4. La interpretació jurídica Enunciats interpretatius Teories de la interpretació jurídica Justificación interna i justificació externa

5. Els arguments jurídics. A contrari. Analogia legis. Analogia Iuris. A fortiori. Històric. Teleològic. Sistemàtic. Econòmic.

6. Argumentación y prueba de enunciados fácticos. Enunciado fáctico y enunciado probatorio. Inferencia probatoria. Problemas de calificación. Estándares de prueba.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Moreso, Josep-Joan (2006 ). Lógica, argumentación e interpretación en el derecho . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Casanovas, Pompeu (1998 ). Argumentació i pragmàtica del dret . Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Martínez Zorrilla, David (2010 ). Metodologia jurídica . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Martínez Zorrilla, David (2010 ). Tècniques d'expressió, argumentació i negociació . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació a classe. 20% de la nota final. Es valorarà la participació activa que demostri la comprensió dels conceptes. 10
Prova test sobre el material de l'assignatura: 20 preguntes, cada una de les quals comptarà un punt. 27/02/2018. 40 % de la nota final. 30
Prova test sobre el material de l'assignatura: 20 preguntes, cada una de les quals comptarà un punt. 20/03/2018. 40% de la nota final. 40

Qualificació

1) Prova test sobre el material de l'assignatura: consistirà en 20 preguntes, cada una de les quals comptarà un punt. 27/02/2018. 30% de la nota final.

2) Prova test sobre el material de l'assignatura: consistirà en 20 preguntes, cada una de les quals comptarà un punt. 20/03/2018. 40% de la nota final.

3) Selección y análisis de un caso jurisprudencial. 20% de la nota final.

4) Participación en clase. 10% de la nota final.

IMPORTANT: Qualsevol treball plagiat total o parcialment comportarà la qualificació de suspens, amb un zero, de l'assignatura.
El plagi és una greu violació de la honestedat acadèmica. S'entendrà que hi ha plagi quan s'utilitzin frases, fragments d'obres (publicades en paper o a internet), fragments de treballs o estructures de pensament que no siguin d'autoria de l'estudiant que presenta el treball, sense la corresponent cita que en reconegui l'autoria aliena. Si la reproducció és literal, a més de la cita de la font, caldrà que les frases reproduides figurin entre cometes per tal de que la utilització sigui legítima. També s'entendrà que hi ha plagi quan es reprodueixin textos amb lleugers canvis per paraules sinònimes o bé simplement traduint el text original, sense la cita de la font.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no realitzin alguna o cap de les activitats avaluables constarà com a NO PRESENTAT al curs.

Observacions

.