Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Concepte, objectius, funcions i metodologia del Dret comparat. Ordenacions jurídiques i famílies jurídiques. La cultura jurídica continental i la cultura jurídica angloamericana.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI RIBOT IGUALADA
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (70%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CT1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • CT7. Utilitzar la llengua anglesa.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho.

Continguts

1. EL DRET COMPARAT. 1. Concepte del Dret Comparat. 2. Història del Dret Comparat 3. Funcions i objectius del Dret Comparat. 4. Metodologia. 5. Els límits del Dret Comparat

2. ELS SISTEMES JURÍDICS. 1. L'estil del sistema jurídic. 2. La tradició jurídica occidental.

3. EL SISTEMA ROMANISTA.1. De la recepció del Dret romà a les codificacions nacionals. 2. Història del Dret francès. 3. Característiques principals del Code civil. 4. La recepció del Code civil.

4. EL SISTEMA GERMÀNIC. 1. Història del Dret alemany. 2. El BGB. 3. El ABGB 4. El Codi civil suís.

5. EL SISTEMA DEL COMMON LAW. 1. El desenvolupament del Common Law anglès. 2. L'extensió del Common Law en el món. 3. El Dret als Estats Units.

6. FONTS DEL DRET I DETERMINACIÓ DEL DRET APLICABLE EN EL SISTEMA CONTINENTAL I EN EL COMMON LAW. 1. Les divisions del Dret. 2. Fonts del Dret 3. Interpretació i aplicació. Regles. 4. El procediment a la tradició continental i a la del Common Law.

7. EL DRET PRIVAT EUROPEU. 1. El Dret Privat Europeu. 2. Els principis de Dret patrimonial. 2.1. Els principis del Dret de contractes (PECL). 2.2. Els principis del Dret de la responsabilitat civil. 3. Altres iniciatives: els principis en matèria familiar (CEFL). 4. Envers un Codi Civil Europeu? el projecte de Marc Comú de Referència (DCFR) i el dret privat de la Unió Europea.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 45 0 45
Total 75 0 75

Bibliografia

 • Zweigert, Konrad (1998 ). Introduction to comparative law (3rd rev. ed.). Oxford: Clarendon Press. Catàleg
 • Zweigert, Konrad (cop. 2002 ). Introducción al derecho comparado . México, D.F.: Oxford University Press. Catàleg
 • Zimmermann, Reinhard (2000 ). Estudios de derecho privado europeo . Madrid: Civitas. Catàleg
 • Alfaro Águila-Real, Jesús Cámara Lapuente, Sergio (2003 ). Derecho privado europeo . Madrid: Colex. Catàleg
 • Reimann, Mathias Zimmermann, Reinhard, 1952- (2006 ). The Oxford Handbook of Comparative Law . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Glenn, H. Patrick (2010 ). Legal traditions of the world : sustainable diversity in law (4rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Hartkamp, A. S. Bar, Christian von, 1952- (cop. 2011 ). Towards a European civil code (4th revised and expanded ed.). The Hague: Kluwer Law International. Catàleg
 • Menski, Werner (2006 ). Comparative law in a global context : the legal systems of Asia and Africa . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Ajani, Gianmaria (2010). Sistemas jurídicos comparados. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • René David, Camille Jauffret-Spinosi, Marie Goré (2016). Les Grands systèmes de droit contemporains (12ª). Dalloz.
 • De Cruz, Peter (2007). Comparative law in a changing world (3ª). Cavendish.
 • Youngs, Raymond (2014). English, French and German comparative law (3ª). Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament del programa de l'assignatura mitjançant explicacions a l'aula. Es valorarà el seguiment i la participació activa de l'estudiant en les sessions d'aula. Cal una assistència a un mínim del 80% de les sessions. 40
Activitats dirigides en l'aula, de carácter teòrico-pràctic (Comentaris de text, anàlisi de casos). Es valora la participació proactiva de l'alumne. Cal prendre part en, com a mínim, el 75% dels exercicis proposats a l'aula i cal dur a terme obligatòriament la prova de síntesi. 60

Qualificació

L’avaluació de l'alumne s'efectuarà mitjançant la valoració del seguiment i participació en les exposicions fetes a l'aula,així com de la seva participació en els treballs acadèmicament dirigits i en les sessions de debat sobre els temes proposats. Per millorar nota es proposarà la realització d'un examen escrit sobre els continguts de les lliçons 1, 2, 3 i 8 del programa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentació a les activitats d'avaluació.

Observacions

Per poder seguir l'assignatura i treballar adequadament els materials és imprescindible un domini suficient la llengua anglesa i en particular estar familiaritzat amb l'anglès jurídic.

Aquesta assignatura és especialment indicada per a les persones interessades a continuar els seus estudis jurídics a l'estranger, així com per als estudiants ERASMUS que vulguin ampliar els seus coneixements dels ordenaments jurídics del nostre entorn.

Per facilitar la participació dels estudiants ERASMUS, l'assignatura es pot impartir en llengua castellana. Així mateix, les intervencions a l'aula i els treballs acadèmicament dirigits es podran dur a terme en castellà o en anglès.