Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  / ANNA COMPANY CASADEVALL  / MIGUEL COSTAS SALGUEIRO  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MIGUEL DURAN PORTAS  / LIDIA FELIU SOLEY  / MONTSERRAT HERAS COROMINAS  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / AGUSTÍ LLEDÓ PONSATI  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / EVA MARGUI GRABULOSA  / HECTOR MONCLUS SALES  / ANNA PLA QUINTANA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / XAVIER RIBAS SALAMAÑA  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / ANNA ROGLANS RIBAS  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / SILVIA SIMON RABASEDA  / MIQUEL SOLA I PUIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup JL

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ  / LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  / ANNA COMPANY CASADEVALL  / MIGUEL COSTAS SALGUEIRO  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MIGUEL DURAN PORTAS  / LIDIA FELIU SOLEY  / MONTSERRAT HERAS COROMINAS  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / AGUSTÍ LLEDÓ PONSATI  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / EVA MARGUI GRABULOSA  / HECTOR MONCLUS SALES  / ANNA PLA QUINTANA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / XAVIER RIBAS SALAMAÑA  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / ANNA ROGLANS RIBAS  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / SILVIA SIMON RABASEDA  / MIQUEL SOLA I PUIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Elaboració d'un treball en què es desenvolupin competències específiques pròpies del Grau en Química, a més de les competències bàsiques dels estudis de ciències.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 182,50 80,00 0 262,50
Exposició dels estudiants 5,50 20,00 0 25,50
Tutories de grup 2,00 10,00 0 12,00
Total 190,00 110,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Desenvolupament experimental del treball i elaboració de la memòria. L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el/la tutor/a del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits (capacitat d'elaboració d'experiments i d'interpretació de resultats) i també les competències bàsiques (iniciativa, autonomia, capacitat d'organització...), a més del procés d'elaboració de la memòria. 20 No
  Memòria escrita La memòria s'haurà d'ajustar al format que descriu el Reglament regulador del TFG de la Facultat, seguint també les indicacions que es detallen al document "Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau". Serà avaluada pel tribunal del TFG (membre expert de l'àmbit) i es valoraran principalment aspectes de contingut (adequació de dades i resultats, discussió, ús de la bibliografia, conclusions...) però també aspectes formals (estructura, redactat, bibliografia...). La memòria ha de recollir una reflexió sobre aspectes ètics i de sostenibilitat en relació al treball desenvolupat. 25 No
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part d'un tribunal. S'avaluaran aspectes de correcció formal de l'exposició, d'expressió i de demostració de coneixements. La defensa s'ha d'ajustar al que es descriu a la secció "Treball de fi de grau" de la web de la facultat, concretament al que es detalla al document "Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau" 40 No
  Valoració del tutor/a del PAT El/la tutor/a de PAT avaluarà la reflexió de l'estudiant sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir del portafoli i les tutories fetes durant els diferents cursos. També avaluarà la reflexió sobre aspectes ètics i de sostenibilitat recollida a la memòria i incorporarà, a la valoració global, les qualificacions obtingudes en el marc del PAC al llarg del grau. 15 No

  Qualificació

  L'avaluació dels diferents aspectes es realitzarà a partir de rúbriques o gradacions que es posaran a disponibilitat dels corresponents responsables. El/la tutor/a del treball avaluarà el desenvolupament experimental i el procés d'elaboració de la memòria, el/la tutor/a del PAT avaluarà el seguiment del portafoli i la reflexió sobre ètica i sostenibilitat de la memòria, i tant la memòria com la defensa s'avaluaran per part un tribunal que es constituirà amb anterioritat a la defensa pública. És imprescindible l'execució de la defensa pública per a aprovar el TFG.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat l'alumne que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per a cada grup (febrer, juny o setembre)

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Els estudiants matriculats dels grups de febrer o juny podran realitzar un canvi de grup a un de posterior com a màxim durant el període d'entrega de memòries del grup en què estan matriculats.

  Cal que els estudiants consultin el Reglament regulador del TFG per tal d'assegurar que compleixen tots els requisits. El reglament es pot trobar al següent enllaç:

  http://www2.udg.edu/Portals/21/TFG/Reglament%20TFG%20de%20la%20FC%2012_12_2016.pdf

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Les activitats previstes es mantenen, amb la particularitat d'adaptar el desenvolupament del treball a la situació de no-presencialitat. En la mesura del possible, les tasques experimentals dels treballs en curs es reconduiran cap a un format bibliogràfic, sempre que tutor i estudiant hi estiguin d'acord.

  Modificació de l'avaluació:
  Les diferents activitats d'avaluació es mantenen, sense modificació dels percentatges. Pel que fa a les defenses, en cas que durant el període previst es mantingui la situació de confinament, es duran a terme per videoconferència.

  Tutoria i comunicació:
  Cada tutor acordarà amb els estudiants les vies de comunicació durant el desenvolupament del treball