Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi multidisciplinari de casos reals d'interès científic, industrial i/o social utilitzant metodologies d'aprenentatge basades en problemes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / ANNA ROGLANS RIBAS  / SILVIA SIMON RABASEDA
Idioma de les classes:
Català (40%), Anglès (60%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Estudi multidisciplinari d'aspectes químics aplicats a casos reals d'interès científic, industrial i/o social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 14 18
Debat 2 4 6
Elaboració de treballs 3 19 22
Lectura / comentari de textos 1 4 5
Prova d'avaluació 0 24 24
Total 10 65 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Entregable 1 S'avaluarà la capacitat d'extracció d'informació i la relació amb els coneixements adquirits en cursos anteriors. 5
  Sessió aula 2 S'avaluarà la capacitat d'extracció d'informació i la relació amb els coneixements adquirits en cursos anteriors. També s'avaluarà la capacitat de comunicació oral 5
  Entregable 2 S'avaluarà la capacitat d'extracció d'informació i la relació amb els coneixements adquirits en cursos anteriors. 10
  Sessió aula 3 S'avaluarà la capacitat de comprensió del debat de la sessió 2 així com la capacitat de comunicació oral a la resta del grup. 10
  Entregable 3 S'avaluarà la capacitat de comunicació escrita, de síntesi i coneixement de conceptes previs aplicats al tema treballat. 10
  Examen escrit individual sobre el cas anterior presentat S'avaluarà la capacitat de respondre correctament les preguntes de l'examen, les quals estaran relacionades amb el cas que s'ha treballat al llarg del curs. 40
  Preparació i presentació oral sobre un cas de caire industrial S'avaluarà la capacitat d'extracció d'informació i la relació amb els coneixements adquirits en cursos anteriors. També s'avaluarà la capacitat de comunicació oral 20

  Qualificació

  L'assistència a totes les sessions programades és obligatòria. En cas d'absència a algunes de les sessions hi haurà una penalització sobre la nota del cas corresponent, la qual serà presentada el primer dia de classe.

  Val a dir que la competència de treball en grup i col.laboratiu s'avaluarà dins de cada activitat que s'hi porti a terme.

  Cal una qualificació mínima de 4.0 en l'examen final per tal de fer mitjana amb la resta de les notes. Per aprovar l'assignatura s'haurà de treure una nota igual o superior a 5.0.

  Aquesta assignatura consta de un 70% de part no recuperable (sessions de cas 1 i cas 2) i un 30% de part recuperable (examen final cas 1).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No presentat aquella persona que NO assisteixi a la primera sessió de presentació de l'assignatura i NO formi part de cap grup de treball

  Observacions

  Aquesta assignatura és una matèria transversal de quart curs i per això es recomana fermament haver cursat totes les assignatures obligatòries fins a tercer curs, ja que s'han d'utilitzar els conceptes apresos en aquestes matèries.