Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Simetria. Geometries de coordinació i isòmers. Modles d'enllaç: TCC i TOM. Sèrie espectroquímica. Mecanismes de Reacció; Substitució, isomerització. Reaccions xarxa –ox. Espectres UV - vis dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Propietats magnètiques dels complexos i relació amb l'estructura electrònica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar correctament la terminologia química : nomenclatura , convencions i unitats i aplicar conceptes , principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les Molècules.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.

Continguts

1. Introducció. Generalitats dels compostos de coordinació. Nomenclatura i formulació. Classes de lligands. Geometries. Estereoisomeria.

2. Teoria de l'enllaç en els compostos de coordinació. L'enllaç als compostos de coordinació. Teoria del camp cristal·lí. Avaluació d'energies d'estabilització del camp cristal·lí. Factors que afecten a l'energia de desdoblament dels orbitals d. Limitacions del model del camp cristal·lí. Sèrie espectroquímica. Teoria del camp dels lligands i efecte nefeulaxètic. Teoria dels orbitals moleculars. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos octaèdrics, tetraèdrics i plano-quadrats. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos que contenen lligands amb capacitat d'interacció p. La regla dels 18 electrons. Teorema de Jahn-Teller.

3. Espectroscopia UV-Vis. Llei de Beer-Lambert. Regles de selecció. Mecanismes de relaxació. Nivells energètics de l'ió lliure: termes i estats. Desdoblament de termes degut al camp cristal.lí. Diagrames de correlació. Diagrames d'Orgel. Diagrames de Tanabe i Sugano.

4. Magnetisme. Comportament magnètic dels complexos dels elements de transició. Llei de Curie. Llei de Curie-Weiss. Equació de Van-Vleck.

5. Mecanismes de Reacció dels compostos de coordinació. Conceptes cinètics. Reaccions de substitució: mecanismes associatius i dissociatius. Reaccions de transferència electrònica: mecanismes d'esfera externa i d'esfera interna.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 11 16 27
Classes expositives 34 57 91
Classes pràctiques 2 4 6
Elaboració de treballs 3 11 14
Prova d'avaluació 4 8 12
Total 54 96 150

Bibliografia

 • Ribas Gispert, Joan (DL 2000 ). Química de coordinación . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona :Omega. Catàleg
 • Basolo, Fred (1980 ). Química de los compuestos de coordinación : la química delos complejos metálicos . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Miessler, Gary L (1991 ). Inorganic chemistry . Englewood Cliffs [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Drago, Russell S (1992 ). Physical methods for chemists (2nd ed.). Ft. Worth [etc.]: Saunders College. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1999 ). Inorganic chemistry (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes Correcta resolució dels problemes proposats 10
Elaboració d'un treball basat en un compost a escollir Es valorarà l¡'organització del treball i la discussió en base als conceptes descrits al temari de l'assignatura. 10
Prova final Correcta resolució i discussió dels exercicis plantejats. Es requerirà una nota mínima de 4,5 per tal de fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. 80

Qualificació

L'avaluació es realitzarà mitjançant un examen teòric al final del curs que serà el 80% de la nota. L’examen serà representatiu del temes desenvolupats pel professorat al llarg del curs, i es requerirà una nota mínima de 4,5 per tal de fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. El 20% restant de la nota consistirà en la resolució de problemes i en l'elaboració d'un treball relacionat amb el temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No participació en més activitats d'avaluació de les que representin un 10% de la nota total de l'assignatura