Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Identificació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTÒRIA COMAJUAN RODRÍGUEZ  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / ANA CRISTINA SUÑER MAUREL
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Introducció general

          1.1. Presentació de l’assignatura: organització i funcionament. Mesures de seguretat generals i personals. Llibreta de laboratori.

          1.2. Càlculs previs. Exactitud i precisió.

          1.3. Mesures de massa i volum.

          1.4. Anàlisi volumètrica.

          1.5. Anàlisi gravimètrica.

2. Preparació de dissolucions auxiliars i indicadors.

3. Preparació i estandardització de dissolucions patró.

4. Gravimetria.

          4.1. Determinació del contingut de níquel en una moneda amb dimetilglioxima.

5. Volumetries àcid-base.

          5.1. Determinació de l'acidesa d'una llet en pols.

          5.2. Determinació de l'acidesa total d'un vi blanc.

6. Volumetries de complexació.

          6.1. Determinació de zinc.

          6.2. Determinació de calci I magnesi en sal de cuina.

          6.3. Determinació de calci i magnesi en comprimit antiàcids

7. Volumetries d'oxidació-reducció.

          7.1. Determinació del clor actiu en un llexiu.

          7.2. Determinació d'acid ascòrbic en preparats farmacèutics i sucs.

          7.3. Determinació del contingut de coure d'una moneda.

8. Volumetries de precipitació.

          8.1. Determinació de clorur en aigua.

9. Tècniques instrumentals.

          9.1. Determinació d'àcid acetilsalicílic en analgèsics mitjançant valoració conductomètrica.

          9.2. Determinació potenciomètrica de fosfats en una beguda de cola

          9.3. Determinació colorimètrica de fosfats en una beguda de cola

10. Sessió d'avaluació i discussió de resultats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 14 14
Cerca d'informació 0 8 8
Classes expositives 3 3 6
Classes participatives 2 4 6
Classes pràctiques 32 8 40
Prova d'avaluació 1 0 1
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of mass . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of pH . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Lawn, Richard (cop. 2003 ). Measurement of volume . Cambridge: Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (cop. 2004 ). Fundamentals of analytical chemistry (8th ed). Belmont, CA [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Bermejo Martínez, Francisco (1991 ). Química analítica : general, cuantitativa e instrumental (7ª ed. corr. y amp.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006). Anàlisi química quantitativa. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Vogel, Arthur Israel (1989). Vogel's textbook of quantitative chemical analysis (5th ed. / ). New York: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació sobre els continguts tractats en la sessió teòrica introductòria de l’assignatura. Prova escrita que els estudiants realitzaran abans de començar les sessions pràctiques al laboratori.
NO RECUPERABLE.
10
Sessions pràctiques al laboratori. La realització de les pràctiques és individual i l'avaluació es farà a partir d'un seguiment continuat del treball de l'alumne, considerant els aspectes següents: grau de comprensió demostrat, habilitat al laboratori, qualitat dels resultats, progressió de l'alumne.
RECUPERABLE.
45
Elaboració de la llibreta de laboratori. S'avaluarà la qualitat de la llibreta de laboratori, elaborada segons les pautes comunicades als estudiants.
RECUPERABLE.
35
Sessió d’avaluació i discussió de resultats. S'avaluarà la preparació de la sessió per part de l'alumne a partir dels resultats obtinguts i la participació activa en la sessió de discussió.
NO RECUPERABLE.
10

Qualificació

L'assistència a totes les activitats és obligatòria.
La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les notes corresponents a les diferents activitats d'avaluació.
És necessari superar l'avaluació tant de les sessions pràctiques com de la llibreta de laboratori amb una nota mínima de 5 per aprovar l'assignatura.
La qualificació d'Aprovat s'obté amb una nota igual o superior a 5.
OPCCIÓ DE RECUPERACIÓ SESSIONS PRÀCTIQUES: Exàmen pràctic al laboratori que consistirà en la realització de l'anàlisi d'una mostra.
OPCIÓ DE RECUPERACIÓ LLIBRETA DE LABORATORI: Reelaboració de la llibreta. La nota corresponent a la recuperació de la llibreta serà com a màxim de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap activitat d'avaluació.

Observacions

Donat que es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, és obligatòria l'assistència a totes les sessions programades.

Assignatures recomanades

 • Principis de química analítica
 • Química