Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BOU MANOBENS  / CARLES ROQUE PAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Introducció. Concepte de restauració. Què es pot restaurar. El perquè de la restauració del medi natural. Tipus de pertorbacions del medi natural.

2. El programa de restauració i el seu marc legal. Definició, contingut i documentació. Legislació, normativa reguladora de la restauració. Criteris i tècniques de restauració.

3. Restauració de cursos fluvials. Anàlisi dels cursos fluvials. Obres de restauració fluvials.

4. Restauració d'arees afectades per activitats extractives en planes al.luvials i en zones de muntanya.

5. Aspectes bàsics de la vegetació. Forma i estructura. Propagació. Patrons de creixement estacional. Factors primaris que afecten a la germinació de llavors, a l'establiment de plantes i al creixement. Comunitats vegetals. Estructura, successió i competència. Factors climàtics, edàfics i topogràfics.

6. Disseny i tècniques de la revegetació I: objectius; estudi de la vegetació de l'entorn; integració paisatgística; selecció de les espècies; adequació de les espècies al medi; disseny i manteniment.

7. Casos aplicats: exemples de restauració, on s'observen diferents càlculs i dissenys d'obres de restauració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 4 5 9
Classes expositives 16 15 31
Prova d'avaluació 3 8 11
Treball en equip 10 14 24
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Aguiló, M. (1992). Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodología. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Folch, R, (1986). La vegetació dels Països Catalans (2ª ed.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Instituto Tecnológico GeoMinero de España (1996). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales. Madrid: I.T.G.E.. Catàleg
 • M.O.P.U. (1989). Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Catàleg
 • Relea (1987). Recomanacions tècniques per a la restauració i condicionament dels espais afecta. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Terradas, J. (1996). Ecologia del foc. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Terradas, J. (2001). Ecologia de la vegetación. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Gordon, N.D. et al (2004). Stream Hydrology. An introduction for ecologists, (2a). Wiley. Catàleg
 • Watson et al (US Army Engineers) (1999). Channel rehabilitation (1). (US Army Engineers).
 • Doll, B.A., G.L. Grabow, K.R. Hall, J. Halley, W.A. Harman, G.D. Jennings and D. (2003). Stream Restoration: A Natural Channel Design Handbook.. North Carolina State University.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques integrades del mòdul en una zona real Cal lliurar una memòria de treball en grup 40
Cerca d'informació Cal lliurar informe 30
Examen final Examen basat en casos reals, que inclourà questions de teoria i les pròpies de l'assignatura treballades a les pràctiques integrades 30

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura consta de:

1) Memòria de les pràctiques integrades del mòdul (treball en grup): 40% nota final

2) Examen basat en casos reals, que inclourà qüestions de teoria i les pròpies de l'assignatura treballades a les pràctiques integrades: 30% nota final

3) Informe de l'activitat de cerca d'informació: 30% nota final


Cal una nota mínima de 4.0 de cadascuna de les proves d'avaluació per fer mitjana. L'assignatura s'aprova a partir de 5.0.

Els alumnes que no assoleixin l'aprovat en l'avaluació de les activitats podran recuperar-les. La qualificació màxima de la recuperació serà: Aprovat 5.0

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no hagin lliurat cap informe de les activitats d'avaluació i que no s'hagin presentat a l'examen.

Assignatures recomanades

 • Recursos geològics
 • Riscos naturals
 • Tècniques de reconeixement del subsòl
 • Tècniques de restauració ambiental