Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Disseny i producció de fàrmacs biotecnològics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONI BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONI BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.

Continguts

1. QUÈ ÉS UN FÀRMAC BIOTECNÒLOGIC?: Definicions de fàrmac, medicament i forma farmacèutica. Tipus de fàrmacs: tradicionals, biològics i biotecnològics de primera i segona generació. Principals tipus de fàrmacs biotecnològics.

2. PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT D’UN FÀRMAC 1: DE LA IDEA ALS ESTUDIS PRE-CLÍNICS. Escollir la malaltia. Identificació i validació de la diana farmacològica. Desenvolupament i millora del fàrmac. Estudis pre-clínics: models animals, toxicologia, farmacocinètica i farmacodinàmica. Interaccions.

3. PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT D’UN FÀRMAC 2: ESTUDIS CLÍNICS I COSTOS DE DESENVOLUPAMENT. Fases clíniques en el desenvolupament d’un medicament. Patents. Temps de desenvolupament i taxa d’èxit. Farmacoeconomia.

4. FONTS DE FÀRMACS BIOTECNOLÒGICS I ANÀLISI DEL PRODUCTE FINAL. Sistemes de producció procariotes i eucariotes. Procés de producció d’un fàrmac: sistemes de bancs de cèl•lules, normes GMP i anàlisi del producte final (detecció de contaminants, endotoxines i altres agents pirògens, control físico-químic de l’homogeneïtat, anàlisi de concentració i potència biològica). Excipients.

5. PROTEÏNES RECOMBINANTS COM A FÀRMACS. Citoquines: interferons i interleucines. Toxines: la bala màgica. Hormones endocrines: insulina i insulines no naturals. Agents anticoagulants i trombolítics. Enzims terapèutics.

6. ANTICOSSOS MONOCLONALS. Definició d’immunoglobulina i antisèrum. Producció d’anticossos monoclonals. Anticossos humanitzats, Fabs, scFvs, minibodies i affibodies. Ús de les llibreries de fags. Aplicacions terapèutiques dels anticossos monoclonals.

7. VACUNES. Definició i propietats. Tipus de vacunes segons el seu origen i composició. Vacunes sintètiques, recombinant i anti-idiotip. Gens i proteïnes d’immunogenicitat. Definició i tipus d’adjuvants. Aplicacions de les vacunes a malalties infeccioses, autoinmunes i càncer

8. TERÀPIES BASADES EN ÀCIDS NUCLEICS. Teràpies basades en DNA. Teràpia gènica, estratègies. Plasmidis. Oligonucleòtids, mecanismes. Immunoestimuladors. DNazims. Aptàmers. Us de derivats dels nucleòtids. Teràpies basades en RNA. interferència i antisentit. Ribozims. Virus oncolítics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 16,00 0 24,00
Prova d'avaluació 0 22,00 0 22,00
Sessió participativa 18,00 12,00 0 30,00
Total 26,00 50,00 0 76

Bibliografia

 • Oliver Kayser, Rainer H. Mülle (2012). Pharmaceutical biotechnology: drug discovery and clinical applications (2a). . Recuperat , a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527632909
 • Pharmaceutical biotechnology : concepts and applications (2007). John Wiley & Sons.
 • Klefenz, Heinrich (2002). Industrial pharmaceutical biotechnology. Wiley-VCH.
 • Klefenz, Heinrich (2002). Industrial pharmaceutical biotechnology. . Recuperat , a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527600124
 • Ronald T. Borchardt (2002). Integration of pharmaceutical discovery and development [Recurs electrònic]. . Recuperat , a http://link.springer.com/book/10.1007%2Fb114429
 • Arthur J. Atkinson et al (2012). Principles of clinical pharmacology (3a). Academic Press.
 • Bertran G. Katzung (2009). Farmacología básica y clínica (11a). McGraw Hill.
 • Lynn Wecker et al. (2010). Brody's human pharmacology (5a). Elsevier Mosby.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercici o qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura impartits durant la primera setmana de l'assignatura mitjançant aprenentatge cooperatiu. S'avaluarà la capacitat d'extreure d'un determinat problema els fets necessaris per a poder raonar una sèrie de qüestions plantejades 10 No
Resolució d'exercici o qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura impartits durant la segona setmana de l'assignatura mitjançant aprenentatge cooperatiu. S'avaluarà la capacitat d'extreure d'un determinat problema els fets necessaris per a poder raonar una sèrie de qüestions plantejades 10 No
Resolució d'exercici o qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura impartits durant la tercera setmana de l'assignatura mitjançant aprenentatge cooperatiu. S'avaluarà la capacitat d'extreure d'un determinat problema els fets necessaris per a poder raonar una sèrie de qüestions plantejades 10 No
Resolució d'exercici o qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura impartits durant les darreres setmanes de l'assignatura mitjançant aprenentatge cooperatiu. S'avaluarà la capacitat d'extreure d'un determinat problema els fets necessaris per a poder raonar una sèrie de qüestions plantejades 10 No
Proba d'avaluació global S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant una prova escrita amb resolució de problemes i preguntes raonades. És recuperable. 60

Qualificació

S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant proves escrites amb resolució de problemes i preguntes raonades. Cal obtenir més d'un 4 a l'examen final per tal d'aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen final de l'assignatura.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin a l’avaluació única hauran de realitzar únicament la prova escrita final la qualificació de la qual correspondrà al 100% de la nota. És recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 sempre i quan s'hagi obtingut més d'un 4 a l'examen final.

Tutoria

Els estudiants podran acordar a través de correu electrònic tutories individualitzades o en grups petits per resoldre dubtes relacionats amb l'assignatura. Aquestes tutories seran presencials o per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals per a tots els alumnes de l'assignatura es faran via fòrum de Moodle. La comunicació entre un estudiant i el professor es farà principalment via e-mail, ja sigui per resoldre dubtes del contingut de l'assignatura de caràcter puntual, per sol·licitar una tutoria o per altres aspectes relacionats amb la docència.

Observacions

Qualsevol canvi de grup de pràctiques s’ha de dur a terme via secretaria acadèmica. No s’admetrà cap canvi que suposi que se superi l’aforament màxim de l'aula.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament, les activitats presencials es substituiran per vídeos on s’explicaran els continguts de l'assignatura a través de les imatges penjades al Moodle. Aquests vídeos s'aniran penjant amb una periodicitat similar a la que s'impartirien els continguts de manera normal i estaran disponibles durant un període de temps d'unes dues setmanes. Els exercicis evaluables a resoldre mitjançant aprenentatge cooperatiu que no es puguin realitzar per culpa del confinament s'anularan i es modificaran els percentatges de l'avaluació augmentant el valor de l'examen final.

En cas de requerir semi-presencialitat, l'aforament de la classe serà de la meitat del grup i les classes es difondran per streaming per a l'altra meitat del grup.

Modificació de l'avaluació:
En cas que sigui necessari suprimir exercicis d'aprenentatge cooperatiu, es modificaran els percentatges de l'avaluació respecte l'examen global. En aquest cas es considerarà que cada exercici realitzat haurà valgut un 10% de la nota final i la resta, fins al 100%, correspondrà a l'examen final.

Tutoria i comunicació:
No es modifica