Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS BLANCAFORT SAN JOSE
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.

Continguts

1. 1. Definicions i conceptes generals. Introducció als gasos reals: Diagrama d'Andrews i gas de Van der Waals.

2. El Primer Principi.

          2.1. Calor i treball. Primer Principi

          2.2. Aplicacions del Primer Principi:

                    2.2.1. Capacitats calorífiques. Calorimetria

                    2.2.2. Gasos ideals: Llei de Joule. Procés adiabàtic reversible

                    2.2.3. Gasos reals: Coeficient de Joule-Thomson

                    2.2.4. Termoquímica. Lleis de Lavoisier i de Hess. Equació de Kirchhoff

3. El Segon Principi

          3.1. Entropia. Igualtat i desigualtat de Clausius.

          3.2. Càlcul de variacions d'entropia. Entropies absolutes.

          3.3. Entropia d'una reacció química

4. Energia lliure i entalpia lliure

5. Equilibri químic

          5.1. Potencial químic. Equació fonamental de l'equilibri

          5.2. Grau d'avenç. Equilibri químic i de fases

6. Propietats col·ligatives. Òsmosi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 12 15
Prova d'avaluació 3 12 15
Resolució d'exercicis 0 2 2
Sessió expositiva 20 12 32
Sessió participativa 8 3 11
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Besalú i Llorà, Emili (2010 ). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge (2a ed.). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Rodríguez Renuncio, Juan Antonio (1998). Termodinámica química. Síntesis, DL. Catàleg
 • Rodríguez Renuncio, Juan Antonio (2000). Problemas resueltos de termodinámica química. Síntesis, DL. Catàleg
 • Atkins, P. W. (2006). Atkins' physical chemistry. Oxford University Press. Catàleg
 • Levine, Ira N. (2004). Físicoquímica. McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions de GM dedicades a la resolució d'exercicis (no recuperables) Entrega dels exercicis al final de la sessió GM 25
Examen d'avaluació continuada 1 (recuperables) Exercicis i qüestions teòriques 37,5
Examen d'avaluació continuada 2 (recuperable) Exercicis i qüestions teòriques 37,5

Qualificació

Durant el període lectiu es faran exercicis avaluables, preferentment durant les sessions de GM. La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la prova corresponent.

En tot cas, per superar l’assignatura s'han de cumplir els dos requisits següents:
-Que la nota de cadascun dels exàmens d’avaluació continuada sigui igual o superior a 4.00.
-Que la nota final de l'assignatura tenint en compte totes les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5.

En cas d'incomplir algun d'aquests dos requisits l'estudiant tindrà la opció de recuperar fins al 75% de la nota mitjançant l'examen de recuperació. Aquest tindrà dues parts diferenciades, corresponents als temes dels examens d'avaluació continuada, i l'estudiant haurà de fer la/les part/s necessàries per tal de cumplir els dos requisits.

Finalment, si un estudiant té una nota inferior a 5 d'un examen parcial, pot intentar superar la nota a la recuperació corresponent, obtenint com a nota final d'aquesta activitat d'avaluació la més alta obtinguda a les dues proves.
Tanmateix, si l'estudiant te una nota superior a 5 d'un examen parcial, pot intentar superar la nota a la recuperació corresponent, obtenint com a nota final la de la prova de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'aplicarà la qualificació de "no presentat" quan l'estudiant no hagi comparegut a cap examen.
És considerarà que 'estudiant s'ha presentat si entra a l'aula on s'efectua algun dels examens d'avaluació continuada o de recuperació.

Observacions

Es treballarà sobre els continguts del llibre següent:

Termodinàmica Química. Un llibre d'autoaprenentatge
E. Besalú.
UdG Publicacions, Quaderns, 9
www.DocumentaUniversitaria.com
Edicions a Petició SL, Girona
Segona Edició (2010). Obra en un sol volum.
ISBN 978-84-92707-66-9

Aquesta obra conté tant teoria com problemes i qüestions per resoldre. També es donarà un llistat específic de problemes.

Assignatures recomanades

 • Física
 • Matemàtiques
 • Química