Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la nanociència i la nanotecnologia. Descripció i propietats dels nanomaterials. Nanomaterials en biotecnologia. Caracterització per microscòpia i espectroscòpia. Nanofabricació. Aplicacions en Medicina, Medi Ambient i Alimentació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.

Continguts

1. Introduction.

          1.1. Origins of nanoscience and nanotechnology

          1.2. Nanomaterials: nanoparticles, quantum dots, nanotubes nanowires etc.

          1.3. Characterization of nanomaterials: scanning tunneling microscope, electronic microscope, etc.

          1.4. Nanofabrication. Nanolithography.

2. Nanomedicine

          2.1. Nanoparticle drug delivery

          2.2. Design of drug delivery systems: liposomes, polymer-drug conjugates, dendrimers, magnetic nanoparticles

          2.3. Quantum dots and other nanoparticles for diagnostics

          2.4. Applications of nanotechnology in medical research

3. Biosensors

          3.1. Nanosensors: bio- and chemical sensors; protein microarrays; nanomechanical cantilever array sensors.

          3.2. Applications of nanobiosensors

          3.3. Miniaturized devices in nanobiotechnology.

4. Nanobiotechnological applications in environment protection and food industry

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 29 26 55
Prova d'avaluació 4 14 18
Tutories 2 0 2
Total 35 40 75

Bibliografia

 • NANOTECHNOLOGIES: Principles, Applications, Implications and ... (2012). European Comission.
 • Bhushan B. (2010). Springer Handbook of Nanotechnologies (3ª). Heidelberg Dordrecht London New York: Springer. Catàleg
 • Niemeyer, Mirkin (2004). Nanobiotechnology: Concepts, Applications and Perspectives. Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen 1 S'avaluen les respostes a preguntes i la resolució de problemes. 50
Examen 2 S'avaluen les respostes a preguntes i la resolució de problemes. 50

Qualificació

Els examens són proves escrites on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics.

Els dos examens compten un 50% cadascun i són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si un estudiant no s'ha presentat a cap examen.

Observacions

Recomanem a tots els alumnes a participar en les classes, però l'assistència no és obligatòria.

L'idioma de docència serà l'anglès.

Assignatures recomanades

 • Bioquímica
 • Física
 • Química
 • Química dels compostos orgànics