Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Els graduats en l'àmbit de ciències en el mercat de treball actual.

2. Recursos actuals en el procés de recerca de feina. El perfil professional.

3. El currículum i la carta de presentació.

4. L’entrevista de treball.

5. Proves psicotècniques i dinàmiques de grup.

6. Normativa laboral aplicable.

7. Seminaris impartits per professionals dels diferents sectors dins l’àmbit de les ciències.

8. Sessions pràctiques: es treballarà l’entrevista personal i els recursos necessaris per superar-la amb èxit així com l’elaboració del currículum i la carta de presentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 19 0 19
Classes pràctiques 15 0 15
Elaboració de treballs 10 10 20
Lectura / comentari de textos 3 0 3
Seminaris 6 0 6
Tutories 4 0 4
Total 61 14 75

Bibliografia

  • Cantón Mayo, Isabel Pino Juste, Margarita R. (DL 2011 ). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza. Catàleg
  • Mauri, Teresa (DL 2008 ). Disseny, desenvolupament i innovació del currículum . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Camprubí i García, Pere (1997 ). La Profesión de biólogo . Madrid: Colegio Oficial de Biólogos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris Són d'assistència obligatòria (no recuperable). 25
Treball pràctic avaluable Per a l'avaluació es tindrà en compte el contingut i el format de presentació del treball.
Per a superar l'assignatura caldrà obtenir una nota del treball avaluable igual o superior a 5 punts sobre 10 (recuperable).
50
Activitat a l'aula Es tindrà en compte el treball realitzat per l'alumne a l'aula i la seva participació (no recuperable). 25

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà aplicant el percentatge en cadascuna de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació.
Es valorarà molt l’actitud participativa de l’alumne dins l’aula, tant a les sessions pràctiques com a les teòriques.
L'assignatura s'aprova amb un global de 5 sobre 10.
En el cas de no superar el treball pràctic avaluable la seva recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar el treball pràctic avaluable i/o tenir més de dues absències injustificades dels seminaris. La justificació per absència només es considerarà prèvia presentació d'un document acreditatiu.

El còmput de l'assistència sobre el criteri d'avaluació serà la següent:

Seminaris:

-Cap absència: 0%
-Una absència justificada: -5%
-Dues absències justificades o una absència no justificada: -15%
-Més de dues absències justificades: -25%
-Més de dues absències sense justificar: NO PRESENTAT

Classes pràctiques:

-Absència justificada o no: -10% sobre el treball pràctic

Activitat a l'aula:

-Absència justificada o no: -25%