Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / ALBERT ARNAU VILA  / JORDI BOU MANOBENS  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JORDI COMPTE CIURANA  / JOSE MARIA COSTA MERCADAL  / RAFAEL FERRE MALAGON  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / STEFANIA MINUTO  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA  / ALBERT POATER TEIXIDOR  / CARLES ROQUE PAU  / JORDI SALA GENOHER  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / XAVIER VILA PORTELLA  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / SERGEY VYBOYSHCHIKOV PREOBRAZHENSKAYA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. Metodologia científica

2. Fonts d'informació

3. Mostreig i tractament de dades

4. Instrumentació bàsica de laboratori i camp

5. Seguretat, ètica i perspectiva de gènere

6. presentación de documents científics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 4,00 0 6,00
Elaboració individual de treballs 0 3,00 0 3,00
Prova d'avaluació 0 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 30,00 45,00 0 75,00
Sessió participativa 6,00 12,00 0 18,00
Sessió pràctica 10,00 22,00 0 32,00
Sortida de camp 5,00 8,00 0 13,00
Total 53,00 97,00 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Classes participatives en grup (PAC 3: competència treball en grup) El professor fa un seguiment i avalua com treballa el grup elaborant un informe durant les sis sessions presencials programades els dijous i així com l'informa resultant. La nota d'aquesta activitat correspon a la Competència 3 Treball en Grup. 20 No
  Examen final Examen final 60
  Valoració treball pràctic Es farà un seguiment del treball de l’estudiant al camp i al laboratori. 20 No

  Qualificació

  L'examen final pondera un 60% sobre la nota global.

  Cal treure un mínim de 5 sobre 10 a l'examen final per aplicar la ponderació establerta.

  L'única activitat que es pot recuperar és l'examen final.

  La no participació en alguna de les activitats programades serà avaluat amb un zero.

  S'aprova l'assignatura en obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 o superior un cop aplicades les ponderacions de les diferents activitats.

  Si no s'aconsegueix aquesta nota mínima (5 sobre 10) es pot presentar a l'examen de recuperació. La nota obtinguda substituirà la nota de l'examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un no presentat quan l'estudiant no hagi participat en cap de les activitats avaluables.

  Avaluació única:
  Consistirà en un examen final, que inclourà tant la part teòrica com pràctica. Així mateix hi haurà examen de recuperació.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, tenint en compte els criteris de qualificació descrits.

  Tutoria

  L'estudiant demanarà tutoria per e-mail, i acordaran el dia i l’hora.
  La tutoria serà presencial al despatx, per e-mail (si els dubtes són curts) i en cas necessari virtualment.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els mecanismes de comunicació seran principalment:
  -Pel fòrum del Moodle si la informació és per al grup de classe
  -Per e-mail si és per comunicar-se individual amb un estudiant o amb un grup reduït.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  -Escenari semi-presencial
  Es farà part de la docència teòrica amb sessions presencials amb la meitat dels estudiants, en les quals es resoldran dubtes i s'exposaran els conceptes més rellevants per assolir la part teòrica.
  Per la part de docència no presencial, es penjarà al Moodle el material de teoria necessari i es pautarà el treball de l’estudiant per estar coordinat amb les sessions presencials.
  Les classes de pràctiques de laboratori i camp es realitzaran tal com estaven programades.

  -Escenari tancament UdG
  Tot el material es penjarà al Moodle, es pautarà la teoria i es faran sessions per streaming on s'exposaran els conceptes més rellevants. Les classes participatives es continuaran fent, de manera que treballaran guiats pel professor pel fòrum del Moodle o connexió virtual.

  En referència a les pràctiques es faran virtuals. Es penjarà el document guió modificat on es descriurà detalladament la part experimental i les taques que han d’anar realitzant els estudiant. Com a resultats experimentals es passarà als estudiants un set de dades obtingudes en sessions anteriors. El seguiment es farà virtualment i/o la tasca fòrum del Moodle.


  -Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
  L’estudiant tindrà disponible el guió de pràctiques i se li passarà les dades obtingudes pel seu grup de pràctiques. Per a dubtes es faran tutories individuals amb el professor.

  Modificació de l'avaluació:
  -Escenari semi-presencial
  No hi ha modificació en la proposta d'avaluació proposada

  -Escenari tancament UdG
  No hi ha modificació en la proposta d'avaluació, tot i que els exàmens es faran virtuals a través del moodle

  -Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
  No hi ha modificació en la proposta d'avaluació, tot i els exàmens es podran fer virtualment pel Moodle

  Tutoria i comunicació:
  - Escenari semi-presencial
  No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, tot i que per la part de tutoria es prioritza les tutories virtuals o per e-mail.

  -Escenari tancament UdG
  No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte s'elimina l'opció presencial

  -Escenari tractament estudiants vulnerables o amb confinament temporal
  No hi ha modificació en la proposta de tutoria i comunicació, excepte s'elimina l'opció presencial