Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL PUJOL PAYET  / JOAN RAFEL CUFI  / CARLOS RUBIO ALCALA  / ABELINA SUÑER GRATACOS

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL PUJOL PAYET  / JOAN RAFEL CUFI  / CARLOS RUBIO ALCALA  / ABELINA SUÑER GRATACOS

Competències

 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E5. Mostrar una actitud positiva i respectuosa amb la diversitat de les manifestacions de la llengua i saber entendre-les en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol.
 • E6. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua espanyola.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E9. Conèixer les etapes bàsiques de l'evolució de la gramàtica espanyola des dels inicis fins a l'actualitat i ubicar-les en el context històric, cultural i social.

Continguts

1. Introducción general a la lexicografía.

2. La lexicografía del s. XVIII.

3. La lexicografía del s. XIX.

4. La lexicografía del s. XX.

5. Léxico y sintaxis (1): la proyección de las propiedades unidades léxicas en la sintaxis

6. Léxico y sintaxis (2): unidades léxicas complejas en la sintaxis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 94,5 169,5 264
Total 94,5 169,5 264

Bibliografia

 • Bosque, Ignacio (cop. 1999 ). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (2009 ). Fundamentos de sintaxis formal . Madrid: Akal. Catàleg
 • Haensch, Günther (1997 ). Los Diccionarios del español en el umbral del siglo XXI : problemas actuales de la lexicografía, los distintos tipos de diccionarios; una guía para el usuario, bibliografía de publicaciones sobre lexicografía . Salamanca: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Martínez de Sousa, José (cop. 1995 ). Diccionario de lexicografía práctica . Barcelona: Bibliograf. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española (2009 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Mendívil Giró, José Luis (1999 ). Las Palabras disgregadas : sintaxis de las expresiones idiomáticas y los predicados complejos . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Seco, Manuel (1987 ). Estudios de lexicografía española . Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposición oral sobre la lectura de un artículo especializado (1r semestre) Se valorará el grado de comprensión y la capacidad de explicación de los contenidos del artículo especializado. 25
Trabajo: el tratamiento del léxico en el/los diccionario/s (1r semestre) Se valorarán el tratamiento del tema objeto de estudio, la estructura de la presentación de la información, y la aportación personal. 25
Comentario de un artículo especializado (2º semestre) Se valorará el grado de comprensión y la capacidad de explicación de los contenidos de un trabajo de investigación especializado (artículo en revista, capítulo de libro, etc.). 20
Examen (2º semestre) Se valorará el grado de asimilación de los contenidos expuestos en clase y de los contenidos de las lecturas bibliográficas obligatorias. 30

Qualificació

En general, se descontará 0,2 puntos por cada falta de ortografía.

En el primer semestre, la asistencia a las clases representará el 15% de la evaluación general.