Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les pràctiques externes tenen com objectiu el fet que l’estudiant pugui aplicar els coneixements teòrics i metodològics adquirits al llarg del grau en les tasques que desenvolupen una sèrie d’empreses que treballen en diferents àmbits relacionats amb la llengua i la literatura castellanes, entre d’altres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE60- Dominar els coneixements de la gramàtica i la literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol àmbit professional

Continguts

1. Els continguts podran variar en funció de l’empresa o institució on es facin les pràctiques. Generalment, seran els proposats pel tutor/a de l'empresa, conjuntament amb el tutor/a acadèmic/a. En definitiva, les pràctiques externes consistiran en realitzar un treball tutoritzat en una empresa o institució pública on l'estudiant podrà aplicar els coneixements adquirits a un o a diversos casos reals. La relació entre l’estudiant, el tutor/a de la UdG i l’empresa es formalitzarà mitjançant un pla de treball preestablert on es concretaran les activitats que s’han de realitzar i la seva temporització, les metodologies i tècniques que s’utilitzaran i les que competències que adquirirà l’estudiant.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 30,00 0 40,00
Pràctiques en empreses / institucions 10,00 100,00 0 110,00
Total 20,00 130,00 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Aprenentatge basat en problemes 1) Tutories de seguiment i valoració final de les pràctiques amb el tutor/a de l'empresa o institució - 50 %

  2) Tutories de seguiment i de valoració final de les pràctiques en empresa amb el tutor/a acadèmic/a - 10 %
  60 No
  Elaboració de treballs: Memòria de les pràctiques Redacció i presentació escrita de la memòria de pràctiques Grau d'assoliment del pla de treball fixat. 40 No

  Qualificació

  La nota final s’obtindrà de la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d’avaluació. Es tindran en compte:

  1) Nivell d'assoliment del pla de treball.
  2) Nivell de correcció en la presentació. Capacitat de síntesi i d’autocrítica.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S’entendrà com a NO PRESENTAT la no realització o presentació de qualsevol de les activitats d’avaluació de l’assignatura

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Les activitats previstes es desenvoluparan en modalitat no presencial en el període de confinament.

  En el cas que les activitats no es poguessin portar a terme en modalitat no presencial, els tutors acordaran amb l'estudiant una manera per donar compliment a les tasques encarregades.

  Modificació de l'avaluació:
  Les tutories de seguiment i la valoració final de les pràctiques externes per part dels tutors comptaran un 60% de la nota final.

  La redacció i presentació escrita de la memòria de pràctiques comptarà un 40% de la nota final.

  Tutoria i comunicació:
  Les comunicacions per part dels tutors es faran via correu electrònic.

  Les sessions de tutoria online es podran fer via correu electrònic o bé en els espais de videoconferència.