Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana dels segles XIII i XIV
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SADURNI MARTI CASTELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE55- Saber analitzar i comentar textos tant des del punt de vista literari com del lingüístic a partir dels mètodes científics de les diverses escoles i de l'ús de les eines i bases de dades informàtiques

Continguts

1. Qüestions preliminars

          1.1. Literatura catalana medieval: tres paraules, tres problemes

          1.2. Quan comença la "literatura" catalana? Poesia i prosa dels orígens

2. Els trobadors i la tradició lírica i narrativa catalana abans de 1400

          2.1. Cronologia, ambient social, temes, gèneres, poetes més importants.

          2.2. La poesia abans del regnat de Joan I: Ramon de Cornet, Joan de Castellnou, els poemes de Castelló d’Empúries, el Cançoneret de Ripoll, els germans Pere i Jaume Marc

          2.3. El Consistori de Tolosa i la poesia de certamen a Catalunya. Les preceptives literàries i les Leys d’Amors.

          2.4. La poesia narrativa: connexió trobadoresca i altres desenvolupaments

3. Les cròniques: escriptura, ideologia i història

          3.1. Nocions de conjunt de la historiografia medieval catalana

          3.2. El "Llibre dels feits" de Jaume I: crònica personal i messianisme

          3.3. La crònica de Bernat Desclot: propaganda i història

          3.4. La crònica de Ramon Muntaner: viure i veure

          3.5. Pere III i la seva "història"

4. Ramon Llull i Arnau de Vilanova: literatura religiosa i científica del segle XIII

          4.1. El cas Llull: l'Art, la biografia i el conjunt de l'obra

          4.2. Ramon Llull contra la tradició trobadoresca: la literatura al servei de la primera intenció

          4.3. Evolució de la producció literària lul·liana

          4.4. Continguts teològics, morals i científics de la prosa catalana de Llull

          4.5. Arnau de Vilanova: metge i polemista religiós

5. Escriptors mendicants del tombant del segle XIV al XV

          5.1. Francesc Eiximenis i la teologia per a laics. El projecte del "Crestià" i les monografies didàctiques

          5.2. Sant Vicent Ferrer. Biografia intel·lectual i política. Els sermons en el marc de la predicació popular: estructura i recursos literaris.

          5.3. Antoni Canals i els traducctors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 3 22 25
Prova d'avaluació 4 31 35
Tutories 6 0 6
Total 13 53 66

Bibliografia

 • Badia, Lola (1992). Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Bonner, Anthony, Badia, Lola (1988). Ramón Llull : vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Cabré, Miriam (2011). Cerverí de Girona:. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Cerverí,|cde Girona (1947 ). Obras completas del trovador Cerverí de Girona . Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Catàleg
 • Desclot, Bernat (1949-1951 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Desclot, Bernat, Cortadellas, Anna (1991). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Desclot, Bernat (2010 ). Llibre del rei En Pere . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2005). Llibres, mestres i sermons : antologia de textos. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2003). Àngels e demonis. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ferrer, Vicent, Sant, Renedo i Puig, Xavier, Cabré Ollé, Lluís (1993). Sermons. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Hauf, Albert G. (1990). D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena : aportació a l'estudide la nostra cultura medieval. [València] [etc.]: Institut de Filologia Valenciana [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1984-1988) (4a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Guillem,|cde Berguedà (1996 ). Les Poesies del trobador Guillem de Berguedà . Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema. Catàleg
 • Guillem,|cde Cabestany (1924 ). Les Chansons de Guilhem de Cabestanh . Paris: Champion. Catàleg
 • Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó (1991). Llibre dels fets del Rei en Jaume. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1991 ). Llibre dels fets . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1926-1962 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume I (2008). Llibre dels fets. Mallorca: Moll. Catàleg
 • Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III el Cerimoniós (2009). Les Quatre grans cròniques (Cingolani, Stefano M). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Llinarès, Armand (1987 ). Ramon Llull (2a ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Llull, Ramon (1989 ). Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) . Mallorca: Moll. Catàleg
 • Llull, Ramon (1931-1934 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (1991 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Llull, Ramon (1935-1954 ). Libre de Evast e Blanquerna . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (2009). Romanç d'Evast e Blaquerna (Albert Soler). Palma: Patronat Ramon Llull. Catàleg
 • Muntaner, Ramon, 1265-1336, Cabré, Coia (1992). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1975 ). Los Trovadores : historia literaria y textos . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Soldevila, Ferran, Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó, Desclot, Bernat, Muntaner, Ramon, 1265-1336, Pere, III, Rei de Catalunya-Aragó (1971). Les Quatre grans cròniques : Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Barcelona: Selecta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
2 comentaris de textos literaris catalans medievals. Exercici d'anàlisi detinguda de capítols o poemes seleccionats d'obres mestres de la literatura catalana medieval Es valoràrà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 30
Tutories i participació a classe El professor valorarà l'assistència i la participació en les activitats de les classes i en les tutories 5
Examen Es valorarà la competència dels estudiants en la comprensió dels textos de lectura obligatòria i en el coneixement del context d'història cultural que els correspon. 60
Control de lectura La lectura dels textos que s'indicaran serà preceptiva per aprovar l'assignatura 5

Qualificació

El 60% de la nota de l'assignatura depèn del resultat de l'examen, mentre que la nota del treballs i del comentari oral de les lectures en tutories representa un 30% de la nota global. El 10% restant quedarà a criteri del professor i es basarà en la participació a classe i la presència a les tutories. El control de lectura serà preceptiu per aprovar l'assignatura.

En els treballs i exàmens, cada error de normativa restarà un 0,2.

Observacions

Es recomana als estudiants aprofitar les hores de tutoria tant a l'hora de fer els treballs com per resoldre qualsevol problema de comprensió dels textos a llegir.

El primer dia de classe es lliurarà una bibliografia completa i comentada, alternativa a la que es troba a la fitxa de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Literatura catalana: sàtira i paròdia
 • Literatura espanyola medieval
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval