Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Una història de les imatges i els edificis produits a l'Occident cristià al llarg de la Baixa Edat Mitjana (segles XI-XV) des de la perspectiva de la història de l'art i l'antropologia cultural
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE42- Adquirir, interpretar i aplicar els fonaments de la teoria de l'art i el pensament estètic al coneixement integral i integrat del fet artístic
 • CE47- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i / o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i del seu abast social

Continguts

1. Temari (per setmanes) A CADA SETMANA HI HA UNA SESSIÓ ON-LINE I UNA DE PRESENCIAL 1. Aproximació i context. Què és l'Edat Mitjana? – Societat, política i economia – Cronologia de l'art – L'artista medieval ; 2. L'espai de l'art medieval. Tipologies – L'església com a espai simbòlic – El desenvolupament de l'espai des del segle XI al XV – Espais profans: castell, muralla, casa ; 3. La primera arquitectura europea: el romànic. Unitat i diversitat – Arquitectura i Reforma litúrgica – Simbolisme – Cluny i el món monàstic ; 4. La decoració del temple romànic. Escultura monumental en portades i capitells – Pintures en murs i voltes ; 5. Les arts de l'altar (1100-1350) I: El mobiliari litúrgic i la seva iconografia – Frontals, retaules-tabernacle, baldaquins – Els primers retaules ; 6. Les arts de l'altar (1100-1350) II: La lluentor de l'orfebreria i dels reliquiaris – Tèxtils litúrgics ; 7. Arquitectura gòtica. El bressol: Saint Denis – SimbolismE del temple gòtic segons l'Abat Suger – Arquitectura i escolasticismo ; 8. L'Europa de les catedrals. Des de l'Illa de França a Europa – Esglèsies mendicants i parroquials ; 9. La imatgeria del temple gòtic. Escultura monumental – Vidrieres – Pintures en murs i voltes ; 10. La pintura. El camí cap al naturalisme: gòtic lineal, italo-gòtic i gòtic internacional – miniatures i pintura sobre taula ; 11. El gòtic tardà. Varietat de ‘gòtics’ en l'arquitectura i les arts plàstiques – El gòtic alemany i anglès ; 12. Art i devoció. Objectes i imatges per a resar – Pràctiques devocionales – Text i imatge ; 13. La pintura tardogòtica. Els ‘primitius’ flamencs i alemanys – Hiperrealisme i ‘simbolisme dissimulat’ ; 14. El retaule gòtic. Tríptics i políptics – Iconografia i culte de l'Eucaristia i dels sants ; 15. Recepció. Patrons de supervivència de l'art medieval – El medievalisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27,00 50,00 18,00 95,00
Exposició dels estudiants 5,00 20,00 0 25,00
Lectura / comentari de textos 3,00 27,00 0 30,00
Total 35,00 97,00 18,00 150

Bibliografia

 • Belting, H (1987). L'arte e il suo pubblico.. Akal.
 • Castelnuovo, E. (1987). La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento. . Torí: Electa.
 • Freedberg, David (2017). Iconoclasia :. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil Ediciones. Catàleg
 • Sauerländer, Willibald (1989). Lé Siècle des cathédrales :. [S.l.]: Gallimard. Catàleg
 • Toman, Rolf (1999). El Gótico :. Köln: Könemann. Catàleg
 • Toman, Rolf (1996). El Románico :. Colonia: Könemann. Catàleg
 • Sergi, Giuseppe (2002). Arti e storia nel Medioevo. Torino: G Einaudi. Catàleg
 • Yarza Luaces, Joaquín (1982). Arte medieval. Barcelona: Gili. Catàleg
 • Yarza Luaces, Joaquín (1979). Arte y arquitectura en España, 500-1250. Madrid: Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives avaluables en tots els seus continguts Coneixement crític i sintètic de les manifestacions arquitectòniques i artístiques a l'Europa occidental durant la Baixa Edat Mitjana
Examen del contingut del temari donat a les classes
50
Sortides de camp Capacitat sintètica, crítica i interdisciplinar a l'hora d'analitzar un peça o objecte. Es presentaran comentaris de les visites 1 No
Seminaris Lectures de bibliografía sel·lecionada de la qual s'haurán de presentar comentaris escrits 20 No
Analisi de casos Estudi pel reconeixement visual de les principals obres de la Baixa Edat Mitjana europea Identificació d'un seguit obres fonamentals de la Baixa Edat Mitjana. Consulta i análisi de webs especialitzades. 29

Qualificació

Per constatar el coneixement crític i sintètic assolit envers les manifestacions arquitectòniques i artístiques a l'Europa occidental durant la Baixa Edat Mitjana, es tindran en compte aquestes ACTIVITATS i aquests CRITERIS D'AVALUACIÓ:
1. -Prova escrita. Examen d’un tema i obres (49% de la nota final).
2. -Exposició escrita d'aspectes del temari i comentaris de lectures (20% de la nota final)
3. -Estudi i reconeixement d'obres com análisis de casos. (30% de la nota final).
Per poder fer mitjana les notes de les proves 1 i 3 hauran de ser superiors a 3,5.

ACLARIMENTS:

1.Prova escrita
Haurà de demostrar la capacitat d' identificació i el comentari anàlitic-històric en front d’un objecte, obra o imatge seleccionada entre totes aquelles que s’hauran projectat i comentat a les classes. Es pretén que el comentari analitzi qüestions relacionades amb l’obra escollida i el seu context històric, social i artístic.

2. Comentaris de lectures: (Límit de presentació del treball: 05/05/2021)
Textos on s’estudien diferents obres i periodes de la Baixa Edat Mitjana. Tots ells s’han enviat o s’enviaran en format pdf. Tipologia dels treball-comentari: hauran de ser textos ORIGINALS on s'analitzi de manera sintètic-crítica un article, llibre o tema proposat pel professor. L’extensió màxima de cada treball és de 1200 paraules, notes incloses.
4 textos a escollir entre aquests 6:
a) M. Schapiro, “Sobre la actitud estética en el románico”
b) E. Panofsky, “El abad Suger de Saint-Denis”
c) M. Castiñeiras, "La pintura mural" dins El románic a les col·leccions del MNAC, pp. 21-88.C.
d) Freigang, “L’Europa de les catedrals. Gènesi i transformació d’un llenguatge arquitectònic universal”
e) *un capítol del llibre de M. Camille, Arte gótico. Visiones gloriosas
f) . Kroesen y M. Sureda, ‘L’altar i el seu mobiliari 100-1350. Litúrgia i art’, in Nord i Sud (Catàleg Museu Episcopal de Vic 2020), pp. 17-33
Límit de presentació del treball: 05/05/2021

3. Cada alumne/a escriurà 3 fitxes analítiques d'obres d'art de la Baixa Edat Mitjana en què dóna les seves dades i la descriu sístemáticament i la posa en el seu context històric-cultural: tècnic, religiós, polític, econòmic, etc Cada treball ha de ser ORIGINAL del seu autor/a. Es valorarà la capacitat de síntesi a l'hora d'analitzar les particularitats més notables de la peça escollida, ja siguin qüestions tècniques, formals, iconogràfiques, funcionals, de context (autor, promotor) o, senzillament, aquelles relacionades amb la fortuna històrica o historiogràfica. En definitiva, es concedeix una notable llibertat metodològica i temàtica a l'hora d'enfocar el comentari. Això sí, sempre que es fagi amb rigor -cosa que implica la consulta de materials bibliogràfics- i que no perdi mai de vista que l'objectiu i objecte del comentari és l'obra sel•leccionada -el que suposa evitar caure en comentaris massa generals i imprecisos. El model, en definitiva, seria el d'una fitxa especialitzada de catàleg. Es valorarà la fluïdesa i articulació del discurs escrit.
(El mètode serà explicat en classe)

* Materials de la web ARS MEMORIAE (amb estudis monogràfics d’obres)
Comentari-estudi d’una de les obres recollides a la web Ars memoriae
* Visionat de conferències

*** Els treballs individuals dels problemes seran lliurats al professor EXCLUSIVAMENT en la DATA que es determinarà a inici de curs. NO s'admitirà ni avaluarà cap treball que no estigui presentat acadèmicament i escrit a ordinador.
***Si l'EXAMEN es pot fer PRESENCIALMENT en un aula de la Facultat de Lletres, es farà per ESCRIT
S l'examen NO es pot fer PRESENCIAL a l'aula i per a la totalitat dels alumnes, es farà un examen ORAL individual.
***La recuperació tindrà lloc tan aviat com es pugui i ho permeti l'administració del centre. Podem plantejar la hipòtesi d'una setmana I mitja.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà un no presentat qui no es presenti a fer l'examen, no qui s'hagi presentat i no ho acabi. Obtindrà un no presentat qui no tingui una nota en CADASCUNA de les TRES proves evaluatives de l'assignatura: EXAMEN, RESSENYES DE LECTURES, ANALISI DE CASOS.

Avaluació única:
Examen final que abastarà la totalitat de la matèria de l'assignatura A UNA ÚNICA PROVA. SERÀ MATÈRIA D'EXAMEN 1) LA MATÈRIA PRESENTADA A LES CLASSES ; 2) LES LECTURES; 3) ELS CONTINGUT DE LES VISITES ; ANÀLISI DE CAS ACORDAT AMB EL PROFESSOR

Tindrà format escrit si es pot fer a les aules de la Facultat de Lletres. Serà en format oral si s'hagués de fer per conexió informàtica des del lloc on es trobi l'alumne.

La recuperació tindrà lloc tan aviat com es pugui i ho permeti l'administració del centre. Podem plantejar la hipòtesi d'una setmana i mitja.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació global de 5.0.
Es considera imprescindible al menys un 3.5 a l'examen i al menys un 3.5 al estudis de casos.

Tutoria

Amb el professor, presencialment, per email o per meet

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Amb el professor, presencialment, per email o per meet

Observacions

En la mesura del possible es realitzaran al menys dues sessions de classe en sengles divendres, bé de contingut teòric, pràctic, de seminari o de visita.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
en el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual es suprimirían les visites als monuments. Les classes seran on-line, amb combinació de continguts del professor i d'eines docents complementàries.

Modificació de l'avaluació:
El percentatge de la nota corresponent a les visites i les ressenyes corresponents, quedarà treslladat i aplicat a la nota corresponent a l'examen.

Tutoria i comunicació:
en el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de
docència virtual les tutoriels es farien totes per email i per un sistema de videoconferència com meet.