Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Treball de final de grau amb el què l'alumne posarà de manifest l'adquisició de la major part de les competències del grau. Versarà sobre qualsevol aspecte de la disciplina, tant teòric com pràctic, però sempre amb la intenció de presentar el resultat d'una investigació original que demostri els coneixements, habilitats, aptituds i actituds de l'alumne respecte a la seva formació i a l'entorn social en el qual se situa.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CT 3. Argumentar críticament a partir dels procediments d'anàlisi i els continguts adquirits que permetin a l'alumne millorar en la seva formació particular i aconseguir el major grau de capacitació possible.
 • CTUdG10 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CE 24. Adquirir i aplicar una consideració interdisciplinària de les humanitats i de la Història de l'Art en aquest context científic.
 • CE 26. Aplicar el coneixement de la terminologia específica de la disciplina als estudis i investigacions entorn de fenòmens artístics amplis o obres d'art particulars.
 • CE 27. Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i/o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i el seu abast social.
 • CE 30. Assumir i posar en pràctica en tot treball individual o col·lectiu realitzat al llarg del grau -i molt especialment en el Treball Final de Grau- el principi ètic d'originalitat i respecte a la propietat i integritat intel·lectual de treballs aliens
 • CE 31. Demostrar una correcta expressió a les llengües vehiculars de l'ensenyament del Grau, de manera que els treballs i les proves escrites lliurades pels alumnes -i de manera molt especial, el Treball Final de Grau- incorporin de manera impecable els a

Continguts

1. Recerca de material bibliogràfic i/o documental. Anàlisi del material: lectura crítica i contextualitzada.

2. Redacció del treball

3. Presentació oral del treball davant de tribunal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 279 290
Tutories 10 0 10
Total 21 279 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Recerca material bibliogràfic i documental Capacitat de treball; intuició i anàlisi critica 20
  Redacció treball Enfoc de l'argument; capacitat de síntesi crítica; plantejament d'hipòtesis 70
  Exposició oral Capacitat d'exposició oral 10

  Qualificació

  El Treball Final de Grau versarà sobre qualsevol aspecte de la disciplina, tant teòric com pràctic, però sempre amb la intenció de presentar el resultat d'una investigació original que demostri els coneixements, habilitats, aptituds i actituds de l'alumne respecte a la seva formació i a l'entorn social en el qual se situa. Els criteris segons els que s'avaluarà són els següents:

  Capacitat de treball i d’anàlisi crítica en la recerca de material bibliogràfic i/o documental - 20%
  Enfoc argumental, síntesi crítica i plantejament d’hipòtesis en el treball escrit - 70%
  Capacitat de defensa i argumentació a l’exposició oral - 10%

  L'elaboració del TFG s'ha d'adequar a uns terminis que s'estableixen des de la Facultat de Lletres i que es donaran a conèixer als estudiants.


  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentació del treball en els terminis especificats.