Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura se centra en la producció artística dels quatre grans pintors del segle XVII als Països Baixos: Rubens, van Dyck, Rembrandt i Vermeer. Ara, tenint en compte el pla d'estudis de la nostra titulació, el programa alternarà les visions monogràfiques amb explicacions de caràcter contextualitzador: sobre la història, la teoria de l'art i els autors contemporanis dels protagonistes. El programa culminarà amb la presentació d'autors que durant els segles XIX i XX han mirat d'una manera "vermeeriana": Vilhelm Hammershoi i Edward Hopper. El programa parteix d'un enfocament característic de la història de l'art: pel seu format interdisciplinar, per la seva voluntat de conciliar el rigor històric amb la creativiat crítica, l'aprofundiment i la comprensió històrica amb l'apreciació sensible des de la mirada actual envers autors que sovint sentim com a contemporanis. Finalment, tenint presents els horitzons infinits de la xarxa global i les opcions professionalitzadores dels historiadors de l'art del futur --gestió de continguts en la xarxa i els mitjans de comunicació--, l'assignatura combinarà les reflexions indicades amb la presentació crítica de materials audiovisuals connectats als temes del programa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN BOSCH BALLBONA
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CT 3. Argumentar críticament a partir dels procediments d'anàlisi i els continguts adquirits que permetin a l'alumne millorar en la seva formació particular i aconseguir el major grau de capacitació possible.
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE 16. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques que s'han succeït al llarg de la història en l'àmbit regional.
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic.
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina.

Continguts

1. Pròleg. El context històric. Entre la rebel·lió anti-espanyola i el Tractat de Münster (1648)

2. La pintura als Països Baixos a cavall dels segles XVI i XVII: inspirats per Itàlia.

3. Rubens i la pintura al Flandes catòlic de la primera meitat del segle XVII.

4. Van Dyck: el cosmopolita

5. Una "invitació a mirar". Introducció a la pintura de les Províncies Unides.

6. Rembrandt amb si mateix.

7. Rembrandt transgredint els gèneres: el retrat

8. Rembrandt i la pintura d'història.

9. La passió pel territori conquerit i descobert: la pintura de paisatge

10. La pintura de gènere: els ideals de la vida domèstica

11. Vermeer: l'exaltació de la intimitat

12. Epíleg: Mirar a la Vermeeriana manera: els universos entotsolats de Vilhelm Hammershoi i Edward Hopper.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 32 47
Classes expositives 6 0 6
Prova d'avaluació 30 75 105
Total 51 107 158

Bibliografia

 • Belkin, Kristin Lohse (1998). Rubens. London: Phaidon. Catàleg
 • Bikker, Jonathan and Weber, Gregor J.M. (edited by) (2014). Rembrandt. The late works. Yale University Press.
 • Broos, Ben (1995). Johannes Vermeer. Paris: Flammarion. Catàleg
 • Brown, Christopher (1999). Van Dyck 1599-1641. Ludion. Catàleg
 • Clark, Kenneth Llibre (1979). Landscape into Art. John Murray Publishers Ltd..
 • Gibson, Walter S. (2000). Pleasant places. The rustic landscape from Bruegel to Ruysdael. University of California Press. Catàleg
 • Schama, Simon (2002). Los Ojos de Rembrandt . Barcelona: Plaza & Janés. Catàleg
 • Schwartz, Gary (1991). Rembrandt : his life, his paintings. London [etc.]: Penguin. Catàleg
 • Vergara, Alejandro (2003). Vermeer : y el interior holandés. Madrid: Museo Nacional del Prado. Catàleg
 • Westermann, Mariët (1996). The Art of the Dutch Republic (1585-1718). The Everyman Art Library.
 • Essential Vermeer. Recuperat , a http://www.essentialvermeer.com/
 • Exposició: All the Rembrandts. Recuperat , a https://www.rijksmuseum.nl/en/all-the-rembrandts-exhibition
 • Rijksmuseum. Recuperat , a https://www.rijksmuseum.nl/en
 • Mauritshuis. Recuperat , a https://www.mauritshuis.nl/en/
 • Frans Hals Museum, Haarlem. Recuperat , a https://www.franshalsmuseum.nl/en/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici de Crítica d'Art 30
Estudi dels temes proposats:
* El Viatge a Itàlia
* El cicle pictòric de Maria de Medici
* Van Dyck: els retrats
* Rembrandt: el retrat
* Els autoretrats de Rembrandt
* La pintura de Paisatge
* Vermeer i la intimitat femenina
Elaboració d'un o més temes a partir dels materials suggerits pel professor.
50
Anàlisi d'imatges 20

Qualificació

La valoració de l'aprofitament del curs es farà en base a una combinació d'originalitat i rigor. L'originalitat del discurs ben elaborat (en formats oberts) fet amb veu pròpia i evitant el tan recurrent recurs del retalla i enganxa o el reciclat d'idees alienes sense reconeixer-les; i el rigor del coneixement de la matèria almenys al nivell d'un estat de la qüestió obtingut dels materials exposats a l'aula i del diàleg, almenys, entre un parell o tres de materials bibliogràfics de qualitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT si no s'ha completat el sistema d'avaluació indicat.

Observacions

Atès que la matèria exigeix un nivell alt de concentració i un estat propici de consciència, es prega que l'alumnat desconnecti els dispositius mòbils i s'abstingui de jugar amb les xarxes dites "socials" durant l'estona de classe. Es recorda que l'assistència no és obligatòria.

Assignatures recomanades

 • Art Barroc
 • Art del Renaixement
 • Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 • Cultures artístiques del món
 • Del col·leccionisme als museus
 • Història de la filosofia moderna I
 • Història de la filosofia moderna II
 • Història moderna