Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introduir l'alumne en la gestió cultural. Aprofundir en la gestió del Patrimoni Cultural. Establir el marc referencial de les tendències internacionals en la gestió del Patrimoni Cultural. Models de gestió. Espanya i les comunitats autònomes. La gestió de les infraestructures culturals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSA MARIA GIL TORT
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG10 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 22. Adquirir i aplicar coneixements corresponents a la conservació i gestió del patrimoni, així com a la museologia i museografia.
 • CE 25. Argumentar coneixements específics sobre documentació de béns mobles i immobles, gestió de col·leccions.

Continguts

1. Com neix i evoluciona el concepte de Patrimoni Cultural. 1.1.patrimoni cultural o històric?.Patrimoni cultural fron patrimoni natural.El patrimoni nacional.Els patrimonis específics o especials.

2. La legislació sobre el patrimoni cultural.Polítiques culturals i patrimoni 2.1.Institucions internacionals. Legislació i administració estatal i autonòmica.Legislació i administració local.El tercer sector cultural

3. La gestió del patrimoni cultural i els seus mecanismes.Inventari, catalogació i recerca 3.1.Planificar per prevenir.La ordenació territorial i la protecció dels béns immobles.l'evaluació del impacte ambiental i les obligacions de la propietat.3.2. Comunicació, difusió, interpretació, educació.Turisme i promoció cultural.3.3.Creació i innovació: patrimoni i industries creatives

4. Bones pràctiques en la gestió del patrimoni.Anàlisi de Casos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 0 9
Cerca d'informació 3 28 31
Classes expositives 22 0 22
Classes pràctiques 0 5 5
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 3 50 53
Treball en equip 15 0 15
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Artís Mercadet, Mireia (DL 2008). Gestió del patrimoni . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cano de Mauvesín Fabaré, José Manuel (2005 ). Turismo cultural : manual del gestor de patrimonio . [Córdoba]: Almuzara. Catàleg
 • Frey, Bruno S (DL 2000 ). L'Economia de l'art . Barcelona: La Caixa. Servei d'Estudis. Catàleg
 • Hernández i Martí, Gil Manuel (2005 ). La Memoria construida : patrimonio cultural y modernidad . Valencia: Tirant lo Blach. Catàleg
 • Mascarell, Ferran (2008 ). Barcelona y la modernidad : la ciudad como proyecto de cultura . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Morales Miranda, Jorge (cop. 2001 ). Guía práctica para la interpretación del patrimonio : el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante (2ª ed.). [Sevilla]: TRAGSA :Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Catàleg
 • Querol María Ángeles (2010). Manual de Gestión del patrimonio Cultural. Akal. Catàleg
 • Roig i Torrentó, M. Assumpta (2008 ). Estudi de les obres del Museu del Prado al Museu d'Art de Girona . Girona: Documenta Universitaria [etc.]. Catàleg
 • Roig i Torrentó, M. Assumpta (2013 ). Estudi de les obres del Museu del Prado dipositades al Museu Consorci de l'Empordà. Girona: Documenta Universitària. Recuperat 02-07-2014, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=618 Catàleg
 • Roselló, David (2004 ). Diseño y evaluación de proyectos culturales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Llorens, Josep M. i altres. (2006). La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Girona ((1844-1981)). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
avaluar i analitzar propostes avaluar i analitzar propostes 10
presentació oral respon al treball previ en equip presentació oral respon al treball previ en equip 50
demostar els coneixements adquirits de la matèria impartida a l'aula demostrar els coneixements adquirits de la matèria impartida a l'aula 40

Qualificació

exercici escrit 40%
presentació oral 50%
avaluar i analitzar propostes 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assolir el 80% d'assistència a classe
No haver presentat els treballs obligatòris en el temps indicat

Observacions

Observacions L'assistència a classe és important per al bon funcionament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Museologia
 • Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible
 • Patrimoni cultural: conceptes i actuacions
 • Usos del patrimoni històric-artístic