Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció als temes fonamentals de la teoria de l'art occidental des d'una perspectiva crítica i genealògica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CT 3. Argumentar críticament a partir dels procediments d'anàlisi i els continguts adquirits que permetin a l'alumne millorar en la seva formació particular i aconseguir el major grau de capacitació possible.
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT 9. Dissenyar, per iniciativa pròpia o per suggeriment aliè, propostes creatives de millora i optimització de la pròpia formació i capacitació intel·lectual, i laboral en situacions complexes i compromeses, que li permeti adaptar-se a les noves situacio
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic.
 • CE 24. Adquirir i aplicar una consideració interdisciplinària de les humanitats i de la Història de l'Art en aquest context científic.

Continguts

1. Lectura de "El naixement de la tragedia" de F.Nietzsche. Teoria de l'art des de la perspectiva de la tragèdia grega, en polèmica envers la "ciència estètica".

          1.1. L'art no és un fenomen humà; és un fenòmen de la vida.

          1.2. L'art és un fenomen doble: Apol·lo i Dionís; l'embriaguesa i el somni.

          1.3. La sentència d'Anaximandre, la saviesa de Silè i el "mirall transfigurador de l'art".

          1.4. L'art com a fenomen endèmic i epidèmic.

          1.5. L'artista: a mig camí entre el sacerdot i el filòsof.

          1.6. L'art i la veritat "simbòlica".

          1.7. Exemple: lectura i comentari de "Les bacants" d'Euripides.

2. Lectura de "L'origen de l'obra d'art" de M.Heidegger. Teoria de l'art des de la perspectiva de "l'obra", en polèmica envers el món de la tècnica moderna.

          2.1. Els conceptes d'origen i essència: el cercle hermeneùtic.

          2.2. Distinció entre les coses, els instruments i les obres d'art.

          2.3. El Món i la Terra en el quadre "Un parell de botes" de Van Gogh.

          2.4. L'obertura de l'obra d'art: el no-ocultament i la "aletheia".

          2.5. La veritat "històrica" de l'obra d'art. Distinció entre els objectes estètics i les obres d'art.

          2.6. El temple grec: la lluita entre el Món i la Terra.

          2.7. L'art i "l'altre".

          2.8. El traç i la meravella.

3. Recapitulació de les dues lectures: com són els signes de l'art? quina mena d'home és l'artista? i en quina relació estan l'art i la veritat?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 25 25
Classes expositives 50 0 50
Elaboració de treballs 0 25 25
Exposició dels estudiants 10 10 20
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 62 100 162

Bibliografia

 • Havelock, Eric A (1994 ). Prefacio a Platón . Madrid: Visor. Catàleg
 • Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1973 ). El Nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Nietzsche, Friedrich Wilhelm (cop. 1998 ). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (4a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Colli, Giorgio (1994 ). El Nacimiento de la filosofía (5a ed). Barcelona: Tusquets. Catàleg
 • Vernant, Jean-Pierre (1992 ). Los Orígenes del pensamiento griego . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Vernant, Jean-Pierre. Mito y tragedia en la Grecia antigua . Barcelona [etc.] Paidós,|ccop. 2002: . Catàleg
 • Vernant, Jean-Pierre (2000 ). L'Univers, els déus, els homes (2a ed.). Barcelona: Empúries :Anagrama. Catàleg
 • Kerényi, Karl (cop. 1998 ). Dionisios : raíz de la vida indestructible . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Kerényi, Karl (cop. 1999 ). La Religión antigua . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Burkert, Walter (cop. 2005 ). Cultos mistéricos antiguos . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Burkert Walter (2007). Religión griega. Arcaica y cásica.. Madrid: ABADA editores.
 • Zambrano, María (1973 ). El Hombre y lo divino ([2a ed.]). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Sini, Carlo (1989 ). I Segni dell'anima : saggio sull'immagine . Roma: Laterza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es valorarà la participació a classe. L'assistència és obligatòria. Puntualment el professor podrà requerir als alumnes que exposin oralment algun tema de l'assignatura en relació a la bibliografia recomanada. Es valorarà la capacitat comunicativa, de síntesi i la correcció dels continguts exposats. 15
Els alumnes hauràn de fer dues recensions de la bibliografia recomanada. Es valorarà especialment la comprensió de la lectura, la capacitat de l'alumne de fer-se seus els conceptes, de saber-los traduir amb les seves pròpies paraules, cosa que haurà de quedar reflectida en la correció de l'escrit. 25
La prova d'avaluació final consistirà en un exercici escrit que el professor proposarà la darrera setmana de classe i que s'haurà d'entregar en el termini fixat. comprensó lectora; capacitat de síntesi; treball personal; correcció escrita 60

Qualificació

Per ser avaluat, l'alumne ha d'haver assistit a classe regularment. En els exercicis escrits es valorarà la correcció en el plantejament, la sintaxi i la ortografia. Així com la capacitat de sintetitzar i usar tant el treball fet a classe com el propi de l'alumne a partir de la bibliografia recomanada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si falten exercicis o bé no assisteix regularment a les classes, l'alumne serà avaluat com a no presentat.