Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de la història política i cultural (de l'època medieval al segle XX) mitjançant l'anàlisi d'algunes conjuntures i temàtiques significatives.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA FARÍAS MUÑOZ  / MAXIMILIANO FUENTES CODERA  / ELVIS MALLORQUI GARCIA  / ARNAU MAYANS MONTÉS  / JAVIER TORRES SANS  / Mª ELISA VARELA RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (10%), Francès (5%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP24. Capacitat de definir temes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i al debat historiogràfic.
 • CEP25. Capacitat d'exposar narrativament i d'acord amb els cànons acadèmics hipòtesis i resultats de la investigació pròpia.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.

Continguts

1. Història Medieval

          1.1. Pensament polític i debats a l'edat mitjana

          1.2. Del rei teocràtic feudal a la monarquia feudal

          1.3. Definició i fesomia de la societat

          1.4. Debats i "querelles" polítics al final de l'edad mitjana

2. Política i religió a l'Europa moderna

          2.1. Una societat sense Estat?

          2.2. Un vocabulari: religió, nació, revolució

          2.3. Teories i llenguatges polítics

          2.4. Una Europa de "monarquies compostes"

          2.5. Les revolucions polítiques

3. Política i cultura a l''època contemporània

          3.1. Història cultural i història política, del gir cultural a la nova història política.

          3.2. Nacionalismes a l’Europa contemporània. Teories sobre el nacionalisme. Els factors culturals en els procesos de nacionalització. Alguns casos d'estudi: França, Alemanya, Itàlia.

          3.3. Espanya-Catalunya: política i cultura. Els discursos sobre la nació, les pràctiques nacionalitzadores i la seva relació amb el món de la política. De la crisi del 98 al col·lapse de la Restauració. La dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra Civil. El franquisme. La controvèrsia historiográfica sobre la Transició.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 60 63
Classes participatives 80 170 250
Elaboració de treballs 9 62 71
Prova d'avaluació 2 64 66
Total 94 356 450

Bibliografia

 • Asch, R. G. i Duchhardt, H. (eds.) (2000). El Absolutismo, ¿un mito? Revisión de un concepto historiográfico clave (2000). Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Benigno, Francesco (2000). Espejos de la revolución. Conflicto e identidad política en la Europa moderna (2000). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cammarosano, Paolo (1994 ). Le Forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento : relazioni tenute al convegno internazionale... . [Roma]: École française de Rome. Catàleg
 • Cammarosano, Paolo (2009 ). Nobili e re : l'Italia politica dell'alto medioevo . Roma: GLF Editori Laterza. Catàleg
 • Charle, Christophe (2001). La crisi des sociétés impériales: Allemagne, France, Grande-Bretagne, 1900-1940. Paris: Seuil.
 • Fradera, Josep M.; Millán, Jesus (eds) (2000). Las burguesías europeas del siglo XIX: sociedad civil, polìtica y cultura. Madrid/València: Biblioteca Nueva/Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Hobsbawm, Eric (1998). Naciones y nacionalismos desde 1780. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (cop. 1998 ). La Era del Imperio : 1875-1914 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kantorowicz, Ernst H (1985 ). Los Dos cuerpos del rey : un estudio de teología políticamedieval . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kantorowicz, Ernst H (2004 ). Laudes regiae : une étude des acclamations liturgiques etdu culte du souverain au Moyen Âge : comprenant une étude de la musique des laudes avec des transcriptions musicalespar Manfred F. Bukofzer . Paris: Fayard. Catàleg
 • Kott, Sandrine; Michonneau, Stéphane (2006). Dictionnaire des nations et des nationalismes. Paris: Hatier. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (2001 ). Le Sacre royal à l'époque de Saint Louis d'après le manuscrit latin 1249 de la BNF . Paris: Gallimard. Catàleg
 • Le Goff, Jacques (2006 ). Il Re nell'occidente medievale . Roma: Latterza. Catàleg
 • Research Group Querelle (2003). The Querelle des Femmes in The Romania. Studies in honour of Friederike Hassauer. Viena: Turia*Kant. Catàleg
 • Segura Graíño, Cristina (DL 2011 ). La Querella de las mujeres . [S.l.]: Al-Mudayna. Catàleg
 • Skinner, Quentin (1985). Los fundamentos del pensamiento político moderno (1985). Mèxic: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Thiesse, Anne-Marie (2010). La creación de las identidades nacionales. Europa: siglos XVIII-XX. Madrid: Ézaro. Catàleg
 • Ullmann, Walter (2003 ). Escritos sobre teoría política medieval . Buenos Aires: Eudeba. Catàleg
 • Ullmann, Walter ([1970] ). The growth of Papal government in the Middle Ages; a study in the ideological relation of clerical to lay power ([3d ed.]). London,: Methuen. Catàleg
 • Ullmann, Walter (1983 ). Historia del pensamiento político en la Edad Media . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ullmann, Walter (2003 ). A Short history of the Papacy in the Middle Ages (2nd ed.). New York: Routledge. Catàleg
 • Saz, Ismael, 1952- (cop. 2011). Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Saz, Ismael, 1952- (2012 ). La Nación de los españoles : discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea . Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Archilés i Cardona, Ferran (2014 ). La Persistència de la nació : estudis sobre nacionalisme . València: Universitat de València. Catàleg
 • Serna, Justo; Pons, Anaclet (2013). La historia cultural. Autores, obras, lugares. Akal. Catàleg
 • Ascunce Arrieta, José Ángel (2015 ). Sociología cultural del franquismo (1936-1975) : la cultura del nacional-catolicismo . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • González Calleja, Eduardo (cop. 2015 ). La Segunda República española . Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Casassas, Jordi (2017 ). La Voluntat i la quimera : el noucentisme català entre larenaixença i el marxisme . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • González Calleja, Eduardo (cop. 2005 ). La España de Primo de Rivera : la modernización autoritaria 1923-1930 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Balfour, Sebastian (2007 ). España reinventada : nación e identidad desde la transición . Barcelona: Península. Catàleg
 • Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (2008 ). Haciendo españoles : la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930 . Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Catàleg
 • Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (2014 ). Goles y banderas : fútbol e identidades nacionales en España . Madrid: Marcial Pons Historia. Catàleg
 • Gallego, Ferran (2008 ). El Mito de la transición : la crisis del franquismo y losorígenes de la democracia : 1973-1977 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Juliá Díaz, Santos. Transición : historia de una política española (1937-2017) (Primera edición). . Catàleg
 • Gràcia, Jordi|q(Gràcia Garcia) (DL 2001 ). La España de Franco : 1939-1975 : cultura y vida cotidiana . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Granja Sainz, José Luis de la (DL 2001 ). La España de los nacionalismos y las autonomías . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Luzón, Javier,|eautor. Los Colores de la patria : símbolos nacionales en la España contemporánea . . Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Marcha de las ideas . València: Universitat de València. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ressenyes Realització de ressenyes escrites de lectures. 6
Preparació (lectures), presentació oral i redacció d'un assaig sobre un tema del bloc 2.4 o 2.5. Presentació oral i escrita d'un assaig sobre un tema del bloc 2.4 o 2.5 i dos tests de coneixements 50
Treball grupal sobre un dels temes del bloc 3 Capacitat per cercar i analitzar informació de diferents tipus. Maduresa i solvència en la redacció del treball i la capacitat expositiva oral 14
Examen sobre els temes del bloc 3 Es valorarà la claredat expositiva, l'ordre, l'estructura, l'adequació de les respostes a les preguntes i la capacitat crítica. 30

Qualificació

1. La qualificació global de l'assignatura és el resultat de la suma següent:

Bloc 1: Ressenyes: 6%
Bloc 2: Realització al llarg del primer semestre d'un assaig històric ("paper") i dos tests de coneixements: 50%
Bloc 3: Examen individual (30%) i exposició oral d'un treball en grups de dos (14%): 44%

2. Es recalca que per fer la mitjana global cal haver obtingut una puntuació mínima per bloc de 3.5.

3. Es recorda que no s'acceptaran treballs:
- Fora de termini
- Sense la presentació acadèmica adient (índex, paginació, notes a peu de plana, bibliografia citada correctament, etc.)
- Que siguin una mera còpia en qualsevol mena de suport


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No presentat" l'estudiant que:
1. No faci totes les activitats avaluables indicades
2. No assisteixi a classe regularment sense justificació.

Observacions

sense observacions