Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui que hi ha una altra forma de mirar la història que no és aquella "neutra" a la que majoritàriament estem acostumats. La història es pot estudiar i llegir des de la diferència sexual, perquè al món -que és un- existeixen dos sexes: homes i dones, iguals en valor però diferents.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mª ELISA VARELA RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (30%), Francès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE39- Identificar i valorar l'aportació de dones i homes a la construcció històrica

Continguts

1. La relació dels sexes i la relación entre els sexes al llarg de la historia. 2. Les teories medievals d'allò que és ser dona i d'allò que és ser home. 3. La historiografía i la historia de les dones i els estudis de les dones. 5. Les teories contemporànies o el feminisme avui. 5. Una història discontinua. 6. Algunes dones al llarg de la història de l'occident europeu 7. Ser dona i ser home al segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29,00 54,00 0 83,00
Assistència a actes externs 1,50 0 0 1,50
Prova d'avaluació 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 1,50 8,00 0 9,50
Sessió pràctica 10,00 15,00 0 25,00
Treball en equip 3,00 8,00 0 11,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Hipatía Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1998 ). Autoridad científica, autoridad femenina . Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1996 ). El Cuerpo indispensable : significados del cuerpo de mujer . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2004). La Diferència de ser dona. Barcelona: Duoda. Centre de recerca de dones. Recuperat 11-07-2011, a Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2005 ). La Diferencia sexual en la historia . València: Publicacions de la Universitat. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2002 ). El Fraude de la igualdad (2a. ed. revisada). Buenos Aires: Librería de mujeres. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2001 ). Mujeres en relación : feminismo 1970-2000 . [Barcelona]: Icaria. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 2004 ). Dues mil una dones que canvien l'Itàlia . Xàtiva: Denes :Edicions del CREC. Catàleg
 • Carra, Pat.|tBombas de risa Muraro, Luisa (cop. 2001 ). Guerras que yo he visto : saberes de mujeres en la guerra. Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 1997 ). Guillerma y Maifreda : historia de una herejía feminista . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Muraro, Luisa (DL 1995 ). El Orden simbólico de la madre . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Cigarini, Lia (DL 1996 ). La Política del deseo : la diferencia femenina se hace historia . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2008 ). El Trabajo de las palabras : una creación inacaba nacida de la relación entre mujeres . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Duoda : papers de treball (DL. 1991- ). Barcelona: Centre d'Investigació Històrica de la Dona. Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Duoda ([1990]- ). Barcelona: Universitat de Barcelona :Centre de Recercade Dones. Recuperat 11-07-2011, a http://www.raco.cat/index.php/DUODA Catàleg
 • Via Dogana : rivista di pratica politica (1991- ). Mantova: Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo. Catàleg
 • Weil, Simone (cop. 2000 ). Escritos esenciales . Santander: Sal Terrae. Catàleg
 • Weil, Simone (1995 ). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social . Barcelona: Paidós :I.C.E. de la Universidad Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Zambrano, María (cop. 2000 ). La Agonia de Europa . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Zambrano, María (1965 ). España, sueño y verdad . Barcelona: EDHASA. Catàleg
 • Zambrano, María (1950 ). Hacia un saber sobre el alma . Buenos Aires: Losada. Catàleg
 • Zambrano, María (1973 ). El Hombre y lo divino ([2a ed.]). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Graziani, Francesca (1998 ). El Final del patriarcado : ha ocurrido y no por casualidad : sottosopra rosso, enero 1996 (2ª ed.). Barcelona: Pròleg. Catàleg
 • No creas tener derechos : la generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres (cop. 2004 ) (2a. ed. revisada). Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Jornet i Benito, Núria Rivera Garretas, María-Milagros, 1947- (2006 ). Las Relaciones en la historia de la Europa medieval . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Del Campo Gutiérrez, Ana (DL 2008 ). Vidas de mujeres del Renacimiento . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Muraro, Luisa (2006). El Dios de las mujeres. Madrid: horas y HORAS. Catàleg
 • Librería de mujeres de Milán (2006). La cultura patas arriba. Madrid: horas y HORAS. Catàleg
 • Irigaray, Luce (1992). Yo, tu, nosotras. Madrid: Cátedra-Universitat de Valencia-Insituto de la Mujer. Catàleg
 • MURARO, Luisa (2013). La indecible suerte de nacer mujer. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Santo Tomás Pérez, Magdalena; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; De la Rosa, Cristin (2005). Vivir siendo mujer a través de la historia. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial de la Univ. de Valladolid.
 • De la Rosa Cubo, Cristina; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; Santo Tomás Pérez, Mag (2007). Nuevos enfoques para la enseñanza de la historia. Mujer y género ante el espacio. Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna. Colección Laya, núm. 28..
 • Borderías, Cristina (ed.) (2008). La Historia de las mujeres: Perspectivas actuales. Barcelona: AEIHM-Icária edit..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral d'una petita biografia d'una dona o d'un home que posi en lloc la seva diferència sexual Grau d'assoliment de les competències vinculades.
16 No
És obligatòria l'exposició oral i participació activa a l'aula o virtualment sobre les lectures triades i indicades. Aquesta activitat tindrà en compte les noves condicions en les quals ens podem trobar.
Els i les alumnes que no vinguin a classe i participin en la discussió activa de les lectures acordades amb un calendari de dies per discutir-les, hauran necessàriament de anar a examen de tot el contingut de la matèria que figura en el programa i el percentatge de d'aquesta nota serà del 50%.
Grau d'assoliment de les competències vinculades. 50 No
Assistència a alguna conferència del XVII Seminari 'Josepa Arnall Juan', que, en funció de les circumstàncies, podrà ser presencial o virtual, relacionada amb els estudis de les dones, a algun altre seminari o a la presentació d'un llibre o revista, a assistència a una exposicíó relacionada amb els continguts del temari. I realització de ressenyes. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 8 No
Sel·leccionaré dos o tres curmetratges i tres pel·lícules de les quals s'hauran d'analitzar algunes de les qüestions explicades en el programa o comentades a classe per mitjà d'un exercici escrit o en una exposició oral. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 8 No
Prova escrita/oral de les lectures obligatòries del curs assenyalades des de començament de curs i publicades a Moodle.

Prova escrita / oral per totes les alumnes i alumnes que no hagin participat activament en la discussió a l'aula o virtualment sobre les lectures i continguts triats per a cada sessió segons un calendari preestablert.
Prova escrita/oral per tal de poder saber si s'han assolit els conceptes i pràctiques fonamentals de la matèria.
Grau d'assoliment de les competències vinculades. 18 No

Qualificació

Si el nombre d'alumnes no passa de 20, el desig és potenciar la discussió i exposició oral de les lectures que s'indicaran a l'inici de curs. Per la qual cosa l'exposició i discussió de tots i totes les alumnes que participin comptarà un 55% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualifica amb un no presentat quan no s'ha realitzat les activitats d'avaluació especificades en l'apartat avaluació i qualificació.

Avaluació única:
Els i les alumnes podran acollir-se excepcionalment a l'avaluació única, que consistirà en un únic examen final que abastarà la totalitat de la matèria de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran a petició de l'alumne o del professor. Es podran realitzar presencialment (si la situació i les normes sanitàries ho permeten) o per mitjà del correu electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es realitzarà preferentment per mitjà del correu electrònic. A més d'a l'aula i, si és possible, als despatxos a les hores previstes o acordades.

Observacions

L'alumnat què per motius raonats i presentant els documents que els acreditin hauran, durant la primera setmana de curs, d'especificar que no poden assistir continuadament a les sessions d'aula i per tant no podran fer els comentaris i discussions que serveixen per a avaluar la matèria ha de comentar-ho a la professora en aquesta primera setmana, i en tot cas aquest alumnat haurà de lliurar els comentaris crítics de les lectures, pel·lícules, presentacions de llibres, revistes, exposicions, etc., que facin els seus companys i companyes de forma oral o escrita -segons s'hagi acordat a l'aula-, per tal de que totes les seves activitats puguin ser avaluades i qualificades. Els i les que no puguin freqüentar regularment -per motius acreditats a les sessions d'aula- hauran realitzar les tasques que acordin oportunament amb la professora per tenir activitats avaluades i per a qualificar com la resta de companyes i companys.
Aquesta presència activa en les discussions de les lectures compten un 50% de la nota. Igualment, l'alumnat que no assisteixi regularment a les classes haurà de presentar els comentaris crítics de cada un dels textos, documentals, pel·lícules, presentacions de llibres, conferències, ... que s'hagin acordat a l'inici de curs i assistir a les conferències assenyales com a obligatòries siguin presencials o bé on line. Obligatòriament faran una prova escrita/oral, el dia i hora que es fixi al calendari d'examens de la Facultat, dels continguts de la matèria.

La participació en la discussió -presencial o bé on line- és fonamental per tal d'avaluar els coneixements assolits (la exposició oral i discussió equival a un 50% de la nota).

La discussió a l'aula o on line de les lectures efectuades per l'alumnat es farà sobre les comentaris que hagi escrit a casa i que es penjaran a Moodle. És obligatori que tothom llegeixi els comentaris de les seves companyes i companyes per a poder dialogar i discutir sobre els comentaris realitzats i per a aprendre a dialogar i a discrepar científica i críticament sobre un tema concret sobre el que s'han llegit materials diversos amb visions diferents del tema i aprendre a sostenir una discussió ben argumentada partint de sí, és a dir, partint d'una opinió personal elaborada.

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaran presencialment i, si no és possible, a través de correu electrònic i de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat.


Personalment i per correu electrònic.