Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui que hi ha una altra forma de mirar la història que no és aquella "neutra" a la que majoritàriament estem acostumats. La història es pot estudiar i llegir des de la diferència sexual, perquè al món -que és un- existeixen dos sexes: homes i dones, iguals en valors però diferents. 50%
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA CARRASCO LORENZO  / Mª ELISA VARELA RODRIGUEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. La relació dels sexes i la relación entre els sexes al llarg de la historia. 2. Les teories medievals d'allò que és ser dona i d'allò que és ser home. 3. La historiografía i la historia de les dones i els estudis de les dones. 5. Les teories contemporànies o el feminisme avui. 5. Memòria i Història en femení i masculí 6. Algunes dones al llarg de la història a Europa a Amèrica 7. Ser dona i ser home al segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 6 48
Assistència a actes externs 2 0 2
Classes expositives 2 8 10
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 10 8 18
Total 78 32 110

Bibliografia

 • Hipatía Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1998 ). Autoridad científica, autoridad femenina . Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 1996 ). El Cuerpo indispensable : significados del cuerpo de mujer . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2004). La Diferència de ser dona. Barcelona: Duoda. Centre de recerca de dones. Recuperat 11-07-2011, a Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2005 ). La Diferencia sexual en la historia . València: Publicacions de la Universitat. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2002 ). El Fraude de la igualdad (2a. ed. revisada). Buenos Aires: Librería de mujeres. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (2001 ). Mujeres en relación : feminismo 1970-2000 . [Barcelona]: Icaria. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 2004 ). Dues mil una dones que canvien l'Itàlia . Xàtiva: Denes :Edicions del CREC. Catàleg
 • Carra, Pat.|tBombas de risa Muraro, Luisa (cop. 2001 ). Guerras que yo he visto : saberes de mujeres en la guerra. Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Muraro, Luisa (cop. 1997 ). Guillerma y Maifreda : historia de una herejía feminista . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Muraro, Luisa (DL 1995 ). El Orden simbólico de la madre . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Cigarini, Lia (DL 1996 ). La Política del deseo : la diferencia femenina se hace historia . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Rivera Garretas, María-Milagros (cop. 2008 ). El Trabajo de las palabras : una creación inacaba nacida de la relación entre mujeres . Madrid: Horas y Horas. Catàleg
 • Duoda : papers de treball (DL. 1991- ). Barcelona: Centre d'Investigació Històrica de la Dona. Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Duoda ([1990]- ). Barcelona: Universitat de Barcelona :Centre de Recercade Dones. Recuperat 11-07-2011, a http://www.raco.cat/index.php/DUODA Catàleg
 • Via Dogana : rivista di pratica politica (1991- ). Mantova: Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo. Catàleg
 • Weil, Simone (cop. 2000 ). Escritos esenciales . Santander: Sal Terrae. Catàleg
 • Weil, Simone (1995 ). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social . Barcelona: Paidós :I.C.E. de la Universidad Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Zambrano, María (cop. 2000 ). La Agonia de Europa . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Zambrano, María (1965 ). España, sueño y verdad . Barcelona: EDHASA. Catàleg
 • Zambrano, María (1950 ). Hacia un saber sobre el alma . Buenos Aires: Losada. Catàleg
 • Zambrano, María (1973 ). El Hombre y lo divino ([2a ed.]). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Graziani, Francesca (1998 ). El Final del patriarcado : ha ocurrido y no por casualidad : sottosopra rosso, enero 1996 (2ª ed.). Barcelona: Pròleg. Catàleg
 • No creas tener derechos : la generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres (cop. 2004 ) (2a. ed. revisada). Madrid: Horas y horas. Catàleg
 • Jornet i Benito, Núria Rivera Garretas, María-Milagros, 1947- (2006 ). Las Relaciones en la historia de la Europa medieval . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Del Campo Gutiérrez, Ana (DL 2008 ). Vidas de mujeres del Renacimiento . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Muraro, Luisa (2006). El Dios de las mujeres. Madrid: horas y HORAS. Catàleg
 • Librería de mujeres de Milán (2006). La cultura patas arriba. Madrid: horas y HORAS. Catàleg
 • Irigaray, Luce (1992). Yo, tu, nosotras. Madrid: Cátedra-Universitat de Valencia-Insituto de la Mujer. Catàleg
 • MURARO, Luisa (2013). La indecible suerte de nacer mujer. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Santo Tomás Pérez, Magdalena; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; De la Rosa, Cristin (2005). Vivir siendo mujer a través de la historia. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial de la Univ. de Valladolid.
 • De la Rosa Cubo, Cristina; Del Val Valdivieso, Mª Isabel; Santo Tomás Pérez, Mag (2007). Nuevos enfoques para la enseñanza de la historia. Mujer y género ante el espacio. Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna. Colección Laya, núm. 28..
 • Borderías, Cristina (ed.) (2008). La Historia de las mujeres: Perspectivas actuales. Barcelona: AEIHM-Icária edit..
 • Pérez-Fuentes Hérnandez, Pilar (ed.), (2011). Subjetividad, cultura material y género. Diálogos con la historiografía italiana. Barcelona: Icaria.
 • Guardia, Sara Beatriz (ed. y comp.), (2007). Mujeres que escriben en América Latina. Lima (Perú): CEMHAL.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral d'una petita biografia d'una dona o d'un home que posi en lloc la seva diferència sexual Els i les alumnes faran una petita biografia d'una dona o d'un home on posin en lloc la diferència sexual.
Aquesta exposició equival al 17% del total de la nota.
17
És obligatòria l'exposició oral i participació activa a l'aula sobre les lectures triades i indicades, per la qual cosa s'ha d'assistir a classe amb continuïtat, sinó és impossible poder fer-ho. L'exposició oral serà dels comentaris de les lectures que hauran fet a casa.
La continuada exposició i participacio a classe en la discusió de les lectures equivaldrà al 35% del total de la nota
35
Assistència a algunes conferències del Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual 'Josepa Arnall Juan', en el qual sempre hi ha algunes conferències relacionades amb els estudis de les dones. D'aquest seminari s'hauran de triar tres conferències i fer-ne una ressenya. Es controla l'assistència. Es recomanarà, oportunament, l'assistència a algun altre seminari o a la presentació d'un llibre o revista, assistència a una exposició relacionada amb els continguts del temari. Ressenya crítica de les conferències triades. El comentari crític de la conferència amb la lectura de la part del dossier corresponent equival al 9% del total de la nota 9
Sel·leccionaré dos o tres curmetratges i tres pel·lícules de les quals s'hauran d'analitzar algunes de les qüestions explicades en el programa o comentades a classe per mitjà d'un exercici escrit o en una exposició oral. Comentari crític dels curmetratges i pel·lícules. El comentari del documentals i pel·lícules equival al 9% de la nota. 9
Assistència al Seminari Internacional el primer dissabte de maig a Barcelona sobre estudis de les dones i política de les dones. Té lloc al Centre Francesca Bonnemaison [C/ Sant Pere Més Baix 7 (Ciutat Vella. Barcelona] [Oportunament es facilitarà el programa i resum de les conferències. També les indicacions per anar-hi i els horaris] Comentari crític d'una o dues conferències. El comentari de les conferències equival al 9% de la nota. 9
Prova escrita/oral per tal de poder saber si s'han assolit els conceptes i pràctiques fonamentals de la matèria. Els i les estudiants que no hagin pogut assistir amb continuïtat a classe hauran de fer una prova oral o escrita de tot el programa i haver lliurat tots els comentaris i ressenyes que hagi fet l'alumnat que assisteix a classe regularment. Cal dir a començament de curs si es pot o no assistir regularment a classe. Prova escrita sobre el temari de l'assignatura per tal d'avaluar si es coneixen bé els conceptes fonamentals del pensament i pràctiques de la política de les dones. En el calendari establert per la Facultat. La valoració màxima de la prova escrita equivaldrà al 21% de la nota total. 21

Qualificació

Si el nombre d'alumnes no passa de 20, el desig és potenciar la discusió i exposició oral de les lectures que s'indicaran a l'inici de curs. Per la qual cosa l'exposició i discusió de tots i totes les alumnes que participin comptarà un 50% de la nota.

Observacions

L'alumnat què per motius raonats no pugui assistir continuadament a classe ho ha de comentar explícitament a la prof. per correu electrònic i en una tutoria a començament de curs. Perquè no podrà comentar amb la resta de l'alumnat els textos que es treballen i exposen i es discuteixen a classe, a les sessions d'aula. Aquestes discussions dels textos llegits i treballs que serveixen per avaluar la matèria, per la qual cosa l'alumnat que tingui motius raonats suficients per no poder assistir a classe de forma continuada ha de comentar-ho el més aviat possible -en les primeres sessions de l'assignatura-, i en tot cas haurà de fer entrega de comentaris crítics de les lectures, pel·lícules, presentacions de llibres, revistes, exposicions, etc., que facin els seus companys de forma oral, per tal de que totes les seves activitats puguin ser avaluades. Els que no puguin freqüentar -per motius raonats les sessions d'aula- hauran de complementar la seva absència a les discussions i exposicions fetes a l'aula, per mitjà de lectures complementàries que la professora indicarà oportunament i hauran de realitzar una prova oral o escrita de tot el temari de l'assignatura
Aquesta presència activa en les discussions de les lectures compten un 50% de la nota. Haurà de presentar comentaris crítics de cada un dels textos, documentals, pel·lícules, ... que hagin acordat i assistir a les conferències marcades. També faran una prova escrita/oral quan fixi la Facultat el calendari d'examens.

La participació en la discusió és fonamental per tal d'avaluar els coneixements assolits (la exposició oral i discusió equival a un 50% de la nota).

La discusió a l'aula de les lectures efectuades per l'alumnat es farà sobre les comentaris que hagin escrit a casa i que es penjaran al web de l'assignatura perquè tinguin accés tothom matriculat, per enriquir el diàleg i discusió a l'aula