Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Història de les societats indígenes americanes
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA SALA VILA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Conquesta de les societats aborígens americanes(1492-1570). 1.1. Guerres de Conquesta; 1.2 Crisi demogràfica; 1.3. Col•lapse de l’organització política i social prehispànica. 1.4. La conquesta espiritual dels indis americans. 1.5. Adaptació en la resistència de sota el domini colonial.

2. La República de Indios: de un mosaic ètnic a la creació colonial de l’indi (1570-1812). 2.1. Govern i justícia ètnics. 2.2. La participació indígena en l’economia colonial. 2.3. La Contrareforma i les campanyes d'extirpació d'idolatries. 2.4. La política il·lustrada vers els grups ètnics sotmesos i els fronterers.

3. Indis i Estat Nació (s.XIX). 3.1. Liberalisme i grups ètnics: fi de l'autogovern comunal, abolició de furs privatius i de les intermediacions ètniques, desvinculació de les terres ètniques. 3.2. El dilema del positivisme: inserció indígena en dinàmiques de progrés, mestissatge o aniquilació. 3.3. Avenç de la frontera interna i civilitzadora: la conquesta del Desert a Argentina, de l'Araucania a Xile, de l’oest als EEUU i de l'Amazonia.

4. L'acció política indígena als s.XX i XXI: disgregació, etnogènesis i/o reconstrucció de les identitats ètniques. 4.1. L'indigenisme: una proposta de regeneració dels indis?. 4.2. Moviments indis en contextos neoliberals i neopopulistes. 4.3. Indis i religió: nativisme, catolicisme, moviments evangèlics... 4.3. Estudis de cas: dirigents i moviments indis -Andes, maputxes, maies, grups amazònics-.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 24 30
Assistència a actes externs 0 5 5
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Prova d'avaluació 34 63 97
Tutories 2 4 6
Total 42 108 150

Bibliografia

 • Albó, Xavier (2002). Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA . Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=apLvVaYWfN4C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Al
 • Bengoa, José (2007 ). La Emergencia indígena en América latina . Chile: Fondo de Cultura Económica Chile. Catàleg
 • Boccara, Guillaume y Seguel-Boccara, Ingrid (2005). Políticas indígenas en Chile. Nuevo Mundo Mundos Nuevos,, . Recuperat , a http://nuevomundo.revues.org/594
 • Clavero, Bartolomé (2008 ). Geografía jurídica de América Latina : pueblos indígenas entre constituciones mestizas . [México]: Siglo XXI Editores. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Degregori, Carlos Ivan; Sandoval, Pablo (2007). La Antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción.... Revista Colombiana de Antropología,, . Recuperat , a http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1050/105015277010.pdf
 • Duverger, Christian (1993 ). La Conversión de los indios de Nueva España . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Larson, Brooke (2002 ). Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas 1850-1910 . Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Catàleg
 • Mandrini, Raúl J. (2007). La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad. Quinto Sol, 11(), . Recuperat , a http://www.scielo.org.ar/pdf/quisol/n11/n11a02.pdf
 • Quijada, Mónica (2000 ). Homogeneidad y nación : con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones CientíficasCentro de Humanidades Instituto de Historia. Catàleg
 • Toribio,|cde Motolinía, Fray (1985 ). Historia de los indios de la Nueva España . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Weber, David J (2007 ). Bárbaros : los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=murra&ot

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de documents generats per indígenes, religiosos o conqueridors que permetin interpretar el impacte de la conquesta en les societats aborígens. Capacitat d'identificar, interpretar i situar en un context històric determinat documentació coetània, obra de diferents actors socials, indis o relacionats amb la realitat india. 15
Anàlisi de documentació colonial -testaments, iconografia, fiscal, visites de govern i eclesiàstiques...- per tal de reconstruir a partir d'un estudi de cas les estratègies índies sota la dominació colonial. Avaluació de les competències assolides i de la capacitat de interpretar la documentació colonial i les evidències que mostren de les formes indies d’adaptació i resistència sota el domini colonial 15
Recursos a internet relacionats amb etnohistòria d'Amèrica Capacitat de l'alumne per cercar informació acadèmica sobre la realitat indigena a internet -moviments socials, bases de dades, organismes multilaterals...- 5
Anàlisi d'un moviment social de base ètnica en zones d'avenç de la frontera interna nacional -Pampa, Patagonia, Chaco, Amazonia, Oest-USA...-. Control de lectures proposades i de la capacitat de l'alumne d'identificar els debats historiogràfics sobre el tema. 20
Anàlisis de les noves agendes del moviments indis al s. XX-XXI: reformes constitucionals, reivindicacions ecologistes, drets polítics privatius, noves dirigencies... Capacitat de identificar i diferenciar fonts que versen entorn les demandes indies -organitzacions indies, textes constitucionals i/o legals, directrius polítiques d'organismes multilaterals -ONU, PNUD, BM, BID...-, ONG's- 20
Anàlisi de les formes culturals ètniques a partir de l'ús de fonts iconogràfiques -fotografies, films- i literàries orals i escrites. Comentari escrit d'una imatge. Es valora la capacitat de descripció i interpretació dels elements culturals i ideològics que condicionen una icona. 10
Lectura de la bibliografia recomanada Control de lectures 15

Qualificació

L'avaluació serà individual.

Com a reflexió general, voldria recordar, que en cap cas, l’esfera privada pot afectar l’esfera pública, en el que te a veure amb l’igualtat d’oportunitats, i en la conseqüent avaluació única i igual pel conjunt dels alumnes matriculats a qualsevol activitat acadèmica amb reconeixement de crèdits docents en el marc d’una Universitat pública.

En conseqüència, prego a tothom qui tingui qualsevol contingència que pugui impedir el seguiment de l’assignatura i la seva avaluació, que ho resolgui en el marc de la normativa de la Universitat de Girona i via Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada: no presentar els treballs o activitats en les dates previstes.

Assignatures recomanades

 • Antropologia contemporània
 • Antropologia de les representacions simbòliques
 • Antropologia econòmica
 • Antropologia filosòfica
 • Arqueologia
 • Història d'Amèrica Llatina contemporània
 • Prehistòria